Aanpassingen CROW 400 (4e druk)

In de huidige publicatie CROW 400 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Na de 3e druk (digitaal) is de vierde druk nu ook een beschikbaar, zowel online als in boekvorm. Wat is er aangepast: De veiligheidsklasse berekening voor niet vluchtige stoffen gaat nu op basis van de gevonden waarde en niet de getoetste waarde. Voor vluchtige…

Aanpassingen CROW 400 (3e druk)

In de huidige publicatie CROW 400 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Daarmee is de 3e druk een feit. Wat is er aangepast: De veiligheidsklasse berekening voor niet vluchtige stoffen gaat nu op basis van de gevonden waarde en niet de getoetste waarde. Voor vluchtige stoffen blijft de getoetste waarde van toepassing. Bij het berekenen van…

Bodemtypecorrectie

De bodemtypecorrectie bij niet-vluchtige stoffen is conform besluit van het Platform Verontreinigde bodem afgeschaft. Dit betekent dat bij invoer van grenswaarden in de kennismodule Bepaling Veiligheidsklasse hiermee rekening moet worden gehouden. Bij invoer zal de gebruiker van de kennismodule hierop worden geattendeerd. Omdat in het werkveld tools zullen moeten worden aangepast geldt hiervoor een overgangstermijn tot…