Bodemtypecorrectie

De bodemtypecorrectie bij niet-vluchtige stoffen is conform besluit van het Platform Verontreinigde bodem afgeschaft. Dit betekent dat bij invoer van grenswaarden in de kennismodule Bepaling Veiligheidsklasse hiermee rekening moet worden gehouden. Bij invoer zal de gebruiker van de kennismodule hierop worden geattendeerd. Omdat in het werkveld tools zullen moeten worden aangepast geldt hiervoor een overgangstermijn tot…