Klantverhalen

Oktober 2020

Algemene bevindingen diverse opleidingen ACVO voor Exclusion B.V. te Ens

ACVO is een bedrijf dat ruimdenkend is en openstaat voor de suggesties van het bedrijf. Vraagt om voldoende info om goed in te kunnen schatten wat een deelnemer nodig heeft en waar nodig wordt er een passende oplossing bedacht. Reageren snel en kundig op mail, en telefonisch wordt je altijd goed te woord gestaan door een van de medewerkers. Wanneer er een vraag wordt gesteld is de terugkoppeling altijd snel en duidelijk. Zelf heb ik in corona tijd mogen deelnemen aan een VCA cursus en alles was netjes op orde heel prettig gewerkt aan een eigen tafel met een eigen waterkan en zelfs een eigen prullenbak! Complimenten!

 

 

 

 

 

 

Augustus 2020

Safety Day bij SMT te Emmeloord

Eerste SMT Safety Day een succes!

Onlangs is er een eerste SMT Safety Day georganiseerd op de vestiging van SMT Netherlands B.V. in Emmeloord. Het betrof een ‘pilot training’ waarbij monteurs van SMT door verschillende ACVO trainers zowel theorie, als praktijktrainingen kregen. Doel van deze speciale Safety Day; ‘Dagelijkse werkzaamheden op een veilige manier uitvoeren’.

Monteurs van SMT hebben dagelijks te maken met risicovolle werkzaamheden. In Nederland gebeuren jaarlijks +/- 200.000 arbeidsongevallen (2.300 ernstig en 60 dodelijk). De meeste ongevallen vinden plaats in de industrie, bouw, transport en agrarische sector. Meest voorkomende ongevallen zijn: machine ongeval, vallende objecten, val van hoogte en aanrijding.

Om bewustwording te bevorderen en het risico op ongevallen tot een minimum te beperken, is het initiatief genomen deze volledige Safety Day te organiseren, welke geheel in het teken staat van veiligheid op de werkvloer. In samenwerking met ACVO en de Qesh afdeling van SMT is er een intensief programma opgezet. Zo kregen de deelnemers theorie en praktijktraining in onderstaande vier onderwerpen:

  1. Veilig werken met de heftruck
  2. Veilig werken met een hoogwerker
  3. Veilig werken met een grondverzetmachine
  4. Veilig hijsen

Tijdens deze leuke en leerzame Safety Day was er voldoende ruimte om te discussiëren over concrete praktijkvoorbeelden. Mede door de actieve bijdrage van de deelnemers en de grote praktijkkennis van de ACVO-trainers en begeleiders kon er goed worden ingespeeld op de behoefte. Na afloop is deze eerste “pilot training” met de deelnemers geëvalueerd. Zo kan een volgende training nog beter op de behoeftes worden afgestemd.

Al met al kunnen we stellen dat het een groot succes was. Wij kijken uit naar een volgende SMT Safety Day in samenwerking met ACVO!

 

 

 

 

 

 

 


 

Mei 2020

Advieswerkzaamheden ADC ArcheoProjecten te Amersfoort

Wij werken al jaren heel prettig samen met ACVO. Zij doen voor ons de opleidingen en advies op het gebied van veilig werken, met name m.b.t. de VCA. Halverwege deze maand kwam ACVO uit zichzelf met informatie over maatregelen die bedrijven moeten treffen om gedurende de Corona-crisis een veilige werkomgeving te creëren voor de medewerkers. Daarbij boden ze de mogelijkheid om een tool aan te schaffen, die speciaal is ontwikkeld om je kantoor zoveel mogelijk ‘Corona-proof’ te maken. Via MijnCoronaplan.nl kun je diverse pakketten aanschaffen, waarbij je als bedrijf wordt geholpen om een dergelijk protocol op te stellen en inzicht te krijgen in de acties die nog moeten worden gedaan. Voor ons was dit een zeer welkom advies in deze roerige tijden. De tool was eenvoudig in te vullen en bracht direct inzicht in de situatie op ons kantoor. Nadat de tool is ingevuld kun je er direct een PDF van maken, die je eenvoudig toevoegt aan je RI&E. Nu kunnen wij met een gerust hart onze medewerkers de mogelijkheid bieden om op kantoor te komen werken.

 

 

 

 


April 2020

Heftrukopleiding bij Hartex B.V. in Blokzijl 

Afgelopen maand hebben 14 van onze medewerkers een heftruck certificaat met positief resultaat mogen behalen. De opleiding werd verzorgd door ACVO uit Emmeloord.
Erg prettig hoe persoonlijk de planning meedacht aan het samenstellen van de twee groepen.

Speciaal in deze bijzondere tijd om zo veilig mogelijk rekening te kunnen houden met zowel de cursisten als de leraar.

Met name de leraar die persoonlijke interesse had voor elke cursist. Wist waar hij het over had en wist waar hij moest sturen. Mede ook het theoretische les materiaal volledig afgestemd op ons bedrijf.
Onze medewerkers waren zeer tevreden.

ACVO is zeker een bedrijf om aan te raden.

 

 


 

Maart 2020

KAM begeleiding bij Berdi Bedrijven

Audit ISO, GROENKEUR en VCA bij Berdi

Op 5 maart 2020 heeft onze KAM adviseur de Berdi bedrijven begeleid bij een audit van KIWA voor BRL Groenkeur Groenvoorziening, Groenkeur Boomverzorging, ISO9001 en VCA**. Onze adviseur verzorgt maandelijks de volledige KAM ondersteuning voor Berdi.

Berdi is een innovatief bedrijf in de groenvoorziening met diensten die bestaan uit onder andere groenaanleg, bosbouw, boomverzorging, onderhoud en aanleg sportvelden, onkruidbestrijding op verharding, onderhoud bedrijfstuinen en gladheidsbestrijding.

Tijdens de audit hebben de auditoren Fons Schaefers en Cees de Kreij van KIWA het KAM systeem van Berdi beoordeeld en heeft onze adviseur, gezamenlijk met de directie van Berdi deze audit begeleid. Naast de beoordeling van het KAM systeem, zijn er in de praktijk een aantal onderdelen getoetst, zo hebben de auditoren de werkplaats beoordeeld en is er een projectbezoek gedaan in Tollebeek. Bij dit project wordt er onkruid op verharding bestreden en worden de straten geveegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectbezoek Tollebeek door KIWA

Nieuwe technieken Berdi
Tijdens de audit werd er ook gekeken naar de nieuwe heet water opslagtanks die Berdi in beheer heeft. Rienk Bernhard lichtte toe dat Berdi met deze tanks binnenkort onkruid gaat bestrijden waarbij gebruik wordt gemaakt van heet water met een temperatuur tussen de 96 en de 100 graden. Het hete water wordt handmatig vanuit de tank met een slang op het te bestrijden onkruid gespoten. Deze nieuwe techniek van onkruid bestrijden is milieuvriendelijk en CO2 neutraal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg Rienk Bernhard, nieuwe opslag tanks voor heet water

Conclusie audit

Berdi is goed door de diverse audits gekomen en zijn tevreden over de ondersteuning van ACVO hierbij. Berdi neemt veiligheid, kwaliteit en alle eisen met betrekking tot de Groenkeur erg serieus, en zijn vooruitstrevend als het gaat om de toepassing van nieuwe en duurzame technieken.

Rienk Bernhard van Berdi: ‘Mede door de juiste begeleiding op het gebied van de diverse kwaliteits- en veiligheidssystemen zijn wij goed door de audit gekomen! KAM adviseur Gerwin Bredewout van ACVO spreekt onze taal en kent ons bedrijf inmiddels. Bovendien heerst er bij ACVO een ‘hands- on’ mentaliteit, dat is prettig samenwerken.’

CO2 prestatieladder

Op 17 en 19 maart vinden de CO2 prestatieladder audits plaats bij Berdi. Waarbij Berdi B.V. voor het eerst geaudit zal worden op de hoogste trede van de CO2 prestatieladder, niveau 5. Ook hierbij verzorgt onze adviseur de begeleiding van het gehele traject.

 

 

 

 


 

Februari 2020

Opleiding Toezichthouders in verontreinigde (water)bodem conform CROW400
Gemeente Veldhoven

Achttien fatale ongevallen in 2019. Aantal dodelijke ongevallen op bouwplaatsen is het afgelopen jaar iets gedaald, maar doelstelling van jaarlijks nul komt daarmee nog niet in zicht. (Cobouw 14 januari 2020)

Vanuit Gemeente Veldhoven willen we bijdragen aan veilig werken. Veilig werken doen we het vergroten van bewustwording. Bij alle werkzaamheden in de openbare ruimte werken we in de bodem. Om bewust te zijn van risico’s hebben ontwerpers, werkvoorbereiders, toezichthouders en gebiedsopzichters de training “Werken in en met verontreinigde bodem” gevolgd.
De training was een groot succes. Tijdens de training is ruim aandacht besteed aan de risico’s die op kunnen treden bij werkzaamheden en maatregelen die we kunnen treffen om veilig te kunnen werken. De trainer heeft aandacht besteed aan de verschillende functies en hun rollen bij werken met verontreinigde bodem. De trainer is deskundig en kon meerdere praktijkvoorbeelden geven, waar een ieder zich in kon herkennen. De training was mede daardoor interessant. De training geeft aanknooppunten om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door afspraken te maken middels het Veiligheid- en Gezondheidsplan.