CROW 400 voor Calculatoren/Werkvoorbereiders

De opleiding is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij het werken in en/of met verontreinigde (water)bodem. Deze opleiding is specifiek gericht op het proces en de werkzaamheden die vooraf gaan aan het daadwerkelijk werken in de verontreinigde (water)bodem.

U bent als calculator/werkvoorbereider een belangrijke spil in de prijsvorming en voorbereiding van nieuwe werkzaamheden en u bent samen met de opdrachtgever, toezichthouder, projectleider en uitvoerder verantwoordelijk om uw medewerkers in het veld te beschermen tegen risico's van verontreinigde (water)bodem.

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om u als calculator/werkvoorbereider kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verontreinigde bodem, grondwater en/of waterbodem. De nieuwe publicatie CROW 400 wordt toegelicht, welke in juni 2017 (en 2e druk van januari 2018) is uitgegeven door het CROW.

U neemt deel aan de basisopleiding DLP, na de opleiding ontvangt u nog een naslagwerk in vorm van een instructievideo voor het onderdeel Calculatoren.


Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Benodigde kennis van de publicatie CROW 400.
 • Contractvormen en verantwoordelijkheden.
 • Rolverdeling opdrachtgever/opdrachtnemer.
 • Rolverdeling MKB/KVP/R-DLP/DLP/MVK/HVK e.d.
 • Verantwoordelijkheden calculatoren/werkvoorbereiders.
 • Lezen en toetsen (Water)bodem onderzoeken.
 • Voorzienbare en onvoorzienbare kosten.
 • Verantwoordelijkheden aannemer na gunning en voor aanvang werk.
 • V&G-plannen; ontwerp- en uitvoeringsfase.
 • Veiligheidsklassen bepalen en controleren; risico's en mogelijke herkenbaarheid aanwezige stoffen en bodemvreemde materialen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen.

Duur van de opleiding

Eén dag van 08.00 uur tot 16.30 uur.


Examen

Aan het einde van de lesdag volgt examen. U kunt zelf de keuze maken of u hier aan wilt deelnemen. Bij een actieve deelname aan de opleiding ontvangt u een bewijs van deelname.

Let op: Deelnemers aan deze opleiding dienen in het bezit te zijn van de Publicatie CROW 400. Deze kan worden aangeschaft via www.crow.nl (https://www.crow.nl/publicaties/werken-in-en-met-verontreinigde-bodem). U kunt ook kiezen voor een online versie.


Toelatingseisen

Geen.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!


Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats  
02.10.2024 CROW 400 voor Calculatoren/Werkvoorbereiders Emmeloord
23.10.2024 CROW 400 voor Calculatoren/Werkvoorbereiders Zeist
14.11.2024 CROW 400 voor Calculatoren/Werkvoorbereiders Zeist
27.11.2024 CROW 400 voor Calculatoren/Werkvoorbereiders Emmeloord