CROW 400 voor Calculatoren/Werkvoorbereiders

De opleiding is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij het werken in en/of met verontreinigde (water)bodem. Deze opleiding is specifiek gericht op het proces en de werkzaamheden die vooraf gaan aan het daadwerkelijk werken in de verontreinigde (water)bodem.

U bent als calculator/werkvoorbereider een belangrijke spil in de prijsvorming en voorbereiding van nieuwe werkzaamheden en u bent samen met de opdrachtgever, toezichthouder, projectleider en uitvoerder verantwoordelijk om uw medewerkers in het veld te beschermen tegen risico's van verontreinigde (water)bodem.

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om u als calculator/werkvoorbereider kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verontreinigde bodem, grondwater en/of waterbodem. De nieuwe publicatie CROW 400 wordt toegelicht, welke in juni 2017 (en 2e druk van januari 2018) is uitgegeven door het CROW.


Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Benodigde kennis van de publicatie CROW 400.
 • Contractvormen en verantwoordelijkheden.
 • Rolverdeling opdrachtgever/opdrachtnemer.
 • Rolverdeling MKB/KVP/R-DLP/DLP/MVK/HVK e.d.
 • Verantwoordelijkheden calculatoren/werkvoorbereiders.
 • Lezen en toetsen (Water)bodem onderzoeken.
 • Voorzienbare en onvoorzienbare kosten.
 • Verantwoordelijkheden aannemer na gunning en voor aanvang werk.
 • V&G-plannen; ontwerp- en uitvoeringsfase.
 • Veiligheidsklassen bepalen en controleren; risico's en mogelijke herkenbaarheid aanwezige stoffen en bodemvreemde materialen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen.

Duur van de opleiding

Eén dag van 08.00 uur tot 16.30 uur.


Examen

Er vindt normaal geen examen plaats. Bij een actieve deelname aan de opleiding ontvangt u een bewijs van deelname. Het is echter wel mogelijk om examen DLP te doen.

Let op! Deelnemers aan deze opleidingen dienen in het bezit te zijn van de Publicatie CROW 400. Deze kan bij ACVO worden aangeschaft of via www.crow.nl. De kosten van deze publicatie bedragen € 122,00 exclusief 9% BTW.


Toelatingseisen

Geen.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!


Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats  
15.11.2021 CROW 400 voor Calculatoren/Werkvoorbereiders Emmeloord (ACVO)
31.01.2022 CROW 400 voor Calculatoren/Werkvoorbereiders Zeist

AGENDA

november 1, 2021
VCA
Emmeloord (ACVO)