BHV Basis avondopleiding (2 avonden)

Doel van de opleiding

De herhalingsopleiding is bedoeld om de kennis van de bedrijfshulpverlener up to date te houden en praktijkoefeningen regelmatig te herhalen. We hebben een gevarieerd lesprogramma ontwikkeld, zodat niet elk jaar de herhalingsopleiding hetzelfde is. Met behulp van rookbrillen, portofoons, en diverse nieuwe technieken om BHV oefeningen na te bootsen proberen we de opleiding zo interessant mogelijk te houden! Na afloop van de opleiding is de deelnemer weer voldoende bijgeschoold en van alle nieuwe skills op BHV gebied op de hoogte.


Inhoud van de opleiding

Het programma is afgeleid van 'het opleidingsprofiel van de bedrijfshulpverlener' conform Arbo-beleidsregels, artikel 2.21.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Levensreddende handelingen.
 • Reanimatie (o.a. circulatiestilstand, ademhalingsstilstand).
 • Uitleg AED.
 • Ziekteleer en behandeling (o.a. flauwvallen, insult, verstikking en hyperventilatie).
 • Zware letsels en ongevallen (o.a. kneuzingen, botbreuken, bloedingen, thermisch en open vuur, beknellingen).
 • Eenvoudige eerste hulp (diagnose ziektebeelden).
 • Praktische handelingen (o.a. aanleggen snelverband, verbinden, mitellagebruik, stabiele zijligging, handgrepen van Heimlich bij verstikking, handgrepen van Rauteck en afdrukplaatsen).
 • Brandbestrijding, ontruiming en communicatie.
 • Taken van de bedrijfshulpverlener.
 • Verbranding en blussing.
 • Leren werken met kleine blusmiddelen.
 • Voorkomende gevaren bij calamiteiten.
 • Waarop letten tijdens ontruimen.
 • Praktijkoefeningen met kleine blusmiddelen.
 • Praktijkoefening ontruimen en evaluatie.

De theorie wordt ondersteund met behulp van visuele middelen zoals kleurrijke sheets, videomateriaal en praktische 'doe het zelf' oefeningen.


Duur van de opleiding

Twee avonden van 18.00 uur tot 21.30 uur, elke avond wordt 1 onderdeel (Eerste Hulp of Brandbestrijding en ontruiming) behandeld.


Digiboek

Voorafgaand aan de les onvangt u van ons een digiboek in een digitale e-learningomgeving. U wordt verzocht om het digboek voor de lesdag volledig te hebben afgerond.


Examen

Er vindt geen examen plaats maar een controle van de verrichtingen van de deelnemer. Na goede beoordeling ontvangt de deelnemer een certificaat BHV.


Toelatingseisen

Deelnemers aan deze opleiding dienen in het bezit te zijn van het certificaat BHV, welke niet ouder is dan twee jaar.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats