MVK (Middelbare Veiligheidskunde)

Doel van de opleiding

Veiligheid staat hoog op de agenda bij zowel directies als opdrachtgevers. Als het mis gaat met de veiligheid zijn de daaraan verbonden gevolgen meestal ernstig en de kosten hoog. Daarnaast is er kans op imagoschade.
De middelbaar veiligheidskundige speelt als intern of extern adviseur een belangrijke rol in het voorkomen en/of beheersen van veiligheidsrisico’s. Hij adviseert én ondersteunt de organisatie op veiligheidsgebied met zijn specifieke kennis en vaardigheden.


Inhoud van de opleiding
Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:
 • Inrichting van de werkplek.
 • Machineveiligheid.
 • Geluid, klimaat en trillingen.
 • Fysieke belasting.
 • Gevaarlijke stoffen.
 • Elektrische veiligheid.
 • ATEX.
 • Adviesvaardigheden.
 • Auditvaardigheden (VCA).
 • Veiligheidspsychologie.
 • Ongevalsonderzoek.
 • RI&E/TRA.
 • Brandveiligheid.
 • Bedrijfsnoodplannen.

Doelgroepen

De opleiding is bedoeld voor de preventiemedewerkers, arbo-coördinatoren, HSE medewerkers en veiligheidsmedewerkers die hun professionaliteit verder willen vergroten en naast veiligheidskundige kennis zich ook willen bekwamen in het adviseren en begeleiden van organisaties op veiligheidsgebied. Daarnaast is deze opleiding ook zeer geschikt voor leidinggevenden die leiding geven aan hoog risico processen en zich willen verdiepen in veiligheidstechnieken.


Planning

De opleiding beslaat 14 lesdagen. Per groep wordt er een planning van de gehele opleiding opgesteld.


Examen

De toetsing vindt plaats door een schriftelijk examen, persoonlijke werkstukken en groepsopdrachten. Daarnaast maken de deelnemers een eindscriptie, die ze presenteren en verdedigen.


Vooropleidingseisen

Technische MBO opleiding of functionerend op gelijkwaardig niveau.


Intakegesprek

Indien nodig/gewenst krijgt u voor aanvang van de opleiding een intakegesprek. Hierin komen de vooropleiding, werk- en denkniveau en motivatie aan de orde. De intakecommissie beslist over de toelating.


Erkenningen

De opleiding is aangemeld voor SKO erkenning, zodat de deelnemers na afloop de mogelijkheid hebben, indien de deelnemer aan de certificeringeisen van SKO voldoet, in aanmerking te komen voor persoonscertificatie 'Veiligheidskundige niveau 2'.

Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats  
07.06.2024 MVK (Middelbare Veiligheidskunde) Heiloo
19.09.2024 MVK (Middelbare Veiligheidskunde) Amsterdam
24.09.2024 MVK (Middelbare Veiligheidskunde) Amsterdam
30.09.2024 MVK (Middelbare Veiligheidskunde) Amsterdam
04.10.2024 MVK (Middelbare Veiligheidskunde) Rotterdam
09.10.2024 MVK (Middelbare Veiligheidskunde) Amsterdam
17.10.2024 MVK (Middelbare Veiligheidskunde) Amsterdam
04.11.2024 MVK (Middelbare Veiligheidskunde) Amsterdam
15.11.2024 MVK (Middelbare Veiligheidskunde) Amsterdam
19.11.2024 MVK (Middelbare Veiligheidskunde) Amsterdam
30.11.2024 MVK (Middelbare Veiligheidskunde) Amsterdam