DLP Basis (1 dag)

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om u op te leiden tot een deskundige die in staat is om werken in of met verontreinigde bodem, grondwater en/of waterbodem te begeleiden. Na het volgen van deze opleiding kunt u, in opdracht van de veiligheidskundige, maatregelen op- en afschalen passend bij de risico's van het werk. De DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten.


U ontwikkelt tijdens de opleiding adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij vereiste pakketten van maatregelen en uit te voeren metingen. Aan het eind van de opleiding doet u een DLP-examen. Na het behalen van dit examen mag u als DLP aan het werk in de veiligheidsklassen 'Oranje' en 'Rood niet-vluchtig'.


Inhoud van de opleiding

Het programma van de opleiding is opgesteld aan de hand van de toets- en eindtermen CROW-publicatie 400, het lesboek DLP en diverse praktijkgerichte voorbeelden. Voorafgaand aan de opleiding ontvangt u een e-learning over de CROW 400, zo kunt u zich goed voorbereiden op de lesdag.


Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Arbo- en milieuwetgeving, maar ook de BRL 1000/2000/6000/7000 inclusief eventuele bijbehorende functies.
 • Risico's en mogelijke herkenbaarheid aanwezige stoffen en bodemvreemde materialen.
 • Asbest.
 • Contractvormen en verantwoordelijkheden.
 • Rolverdeling opdrachtgever/opdrachtnemer.
 • Rol van de DLP en veiligheidskundigen in de praktijk.
 • Veiligheidsklassen bepalen en controleren.
 • V&G-plannen; ontwerp- en uitvoeringsfase.
 • Maatregelenpakketten praktisch toepassen.
 • Uitvoering van luchtkwaliteits- en bodemvochtmetingen, gebruik van apparatuur.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen.

Duur van de opleiding

Één dag van 08.00 uur tot 16.30 uur.
(inclusief examen voor de veiligheidsklassen 'Oranje' en 'Rood niet-vluchtig').


Examen

Aan het eind van de opleiding kunt u geëxamineerd worden conform CROW 400 richtlijnen. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP. Met dit certificaat kunt u aan de slag in de veiligheidsklassen 'Oranje' en 'Rood niet-vluchtig'. De kosten voor het examen bedragen € 52,50 exclusief BTW per persoon. Het certificaat is vijf jaar geldig. Dit examen is optioneel.

Let op: Deelnemers aan deze opleiding dienen in het bezit te zijn van de Publicatie CROW 400. Deze kan worden aangeschaft via www.crow.nl (https://www.crow.nl/publicaties/werken-in-en-met-verontreinigde-bodem). U kunt ook kiezen voor een online versie.


Toelatingseisen

Geen.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats  
16.06.2023 DLP Basis (1 dag) Oosterhout
28.06.2023 DLP Basis (1 dag) Zeist
07.09.2023 DLP Basis (1 dag) Zeist
14.09.2023 DLP Basis (1 dag) Emmeloord
15.09.2023 DLP Basis (1 dag) Oosterhout
22.09.2023 DLP Basis (1 dag) Zeist
29.09.2023 DLP Basis (1 dag) Koedijk
04.10.2023 DLP Basis (1 dag) Zeist
05.10.2023 DLP Basis (1 dag) Emmeloord
18.10.2023 DLP Basis (1 dag) Emmeloord
01.11.2023 DLP Basis (1 dag) Zeist
03.11.2023 DLP Basis (1 dag) Koedijk
09.11.2023 DLP Basis (1 dag) Emmeloord
13.11.2023 DLP Basis (1 dag) Zeist
17.11.2023 DLP Basis (1 dag) Oosterhout
01.12.2023 DLP Basis (1 dag) Koedijk
06.12.2023 DLP Basis (1 dag) Zeist
07.12.2023 DLP Basis (1 dag) Emmeloord

AGENDA