DLP Basis (1 dag)

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om u op te leiden tot een deskundige die in staat is om werken in of met verontreinigde bodem, grondwater en/of waterbodem te begeleiden. Na het volgen van deze opleiding kunt u, in opdracht van de veiligheidskundige, maatregelen op- en afschalen passend bij de risico's van het werk. De DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten.


U ontwikkelt tijdens de opleiding adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij vereiste pakketten van maatregelen en uit te voeren metingen. Aan het eind van de opleiding doet u een DLP-examen. Na het behalen van dit examen mag u als DLP aan het werk in de veiligheidsklassen 'Oranje' en 'Rood niet-vluchtig'.


Inhoud van de opleiding

Het programma van de opleiding is opgesteld aan de hand van de toets- en eindtermen CROW-publicatie 400, het lesboek DLP en diverse praktijkgerichte voorbeelden.


Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Arbo- en milieuwetgeving, maar ook de BRL 1000/2000/6000/7000 inclusief eventuele bijbehorende functies.
 • Risico's en mogelijke herkenbaarheid aanwezige stoffen en bodemvreemde materialen.
 • Asbest.
 • Contractvormen en verantwoordelijkheden.
 • Rolverdeling opdrachtgever/opdrachtnemer.
 • Rol van de DLP en veiligheidskundigen in de praktijk.
 • Veiligheidsklassen bepalen en controleren.
 • V&G-plannen; ontwerp- en uitvoeringsfase.
 • Maatregelenpakketten praktisch toepassen.
 • Uitvoering van luchtkwaliteits- en bodemvochtmetingen, gebruik van apparatuur.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen.

Duur van de opleiding

Één dag van 08.00 uur tot 16.30 uur.
(inclusief examen voor de veiligheidsklassen 'Oranje' en 'Rood niet-vluchtig').


Examen

Aan het eind van de opleiding kunt u geëxamineerd worden conform CROW 400 richtlijnen. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP. Met dit certificaat kunt u aan de slag in de veiligheidsklassen 'Oranje' en 'Rood niet-vluchtig'. De kosten voor het examen bedragen € 49,50 exclusief BTW per persoon. Het certificaat is vijf jaar geldig. Dit examen is optioneel.

Let op! Deelnemers aan deze opleiding dienen in het bezit te zijn van de Publicatie CROW 400. Deze kan bij ACVO worden aangeschaft of via www.crow.nl. De kosten van deze publicatie bedragen € 117,00 exclusief 9% BTW.


Toelatingseisen

Geen.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats  
08.10.2020 DLP Basis (1 dag) Emmeloord
27.10.2020 DLP Basis (1 dag) Zeist
07.12.2020 DLP Basis (1 dag) Zeist
15.01.2021 DLP Basis (1 dag) Zeist
28.01.2021 DLP Basis (1 dag) Emmeloord
16.02.2021 DLP Basis (1 dag) Zeist
25.03.2021 DLP Basis (1 dag) Zeist
12.04.2021 DLP Basis (1 dag) Emmeloord
19.05.2021 DLP Basis (1 dag) Zeist
24.06.2021 DLP Basis (1 dag) Zeist

AGENDA

september 29, 2020
VCA
Emmeloord
september 30, 2020
HVK
Groningen
oktober 6, 2020
VCA
Emmeloord