BHV Basis

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om deelnemers op te leiden om zo goed mogelijk te kunnen handelen in (nood)situaties. Hieronder wordt verstaan het verlenen van levensreddende handelingen, eerste hulp, een beginnende brand blussen en een bedrijfspand ontruimen. Tijdens deze Basisopleiding bedrijfshulpverlening worden alle drie de aspecten behandeld zodat deelnemers na afloop weten hoe ze moeten handelen als bepaalde (nood) situaties zich voordoen.


Inhoud van de opleiding

Het programma is afgeleid van 'het opleidingsprofiel van de bedrijfshulpverlener' conform Arbo-beleidsregels, artikel 2.21.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Levensreddende handelingen.
 • Reanimatie (o.a. circulatiestilstand, ademhalingsstilstand).
 • Uitleg AED.
 • Ziekteleer en behandeling (o.a. flauwvallen, insult, verstikking en hyperventilatie).
 • Zware letsels en ongevallen (o.a. kneuzingen, botbreuken, bloedingen, thermisch en open vuur, beknellingen).
 • Eenvoudige eerste hulp (diagnose ziektebeelden).
 • Praktische handelingen (o.a. aanleggen snelverband, verbinden, mitellagebruik, stabiele zijligging, handgrepen van Heimlich bij verstikking, handgrepen van Rauteck en afdrukplaatsen).
 • Brandbestrijding, ontruiming en communicatie.
 • Taken van de bedrijfshulpverlener.
 • Verbranding en blussing.
 • Leren werken met kleine blusmiddelen.
 • Voorkomende gevaren bij calamiteiten.
 • Waarop letten tijdens ontruimen.
 • Praktijkoefeningen met kleine blusmiddelen.
 • Praktijkoefening ontruimen en evaluatie.

De theorie wordt ondersteund met behulp van visuele middelen zoals kleurrijke sheets, videomateriaal en praktische 'doe het zelf' oefeningen.


Duur van de opleiding

Eén dag van 8.30 uur tot 16.30 uur.


Digiboek

Voorafgaand aan de les onvangt u van ons een digiboek in een digitale e-learningomgeving. U wordt verzocht om het digboek voor de lesdag volledig te hebben afgerond.


Examen

Er wordt geen examen afgenomen aan het eind van de dag. Deelnemers dienen voorafgaand aan de opleiding het digiboek doorgenomen te hebben, inclusief toetsen. Tevens dienen deelnemers gedurende de opleiding te laten zien dat ze diverse vaardigheden beheersen. Na een goede beoordeling ontvangt de deelnemer het BHV certificaat.


Toelatingseisen

Geen.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats  
18.06.2024 BHV Basis Emmeloord
30.09.2024 BHV Basis Emmeloord
23.10.2024 BHV Basis Emmeloord
10.12.2024 BHV Basis Emmeloord