Basiskennis OOO (Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten)

Doel van de opleiding

Voorbereiden op het werken in gebieden waar mogelijke ontplofbare oorlogsresten kunnen worden aangetroffen en de bewustwording van de veiligheidsaspecten in relatie tot het werken in deze gebieden. Deze verhoogde bewustwording vergroot uw eigen veiligheid en die van overige personeelsleden, waardoor gevaarlijke situaties tijdig worden gesignaleerd en gemeld. Persoonlijke ongelukken, materiele schade en negatieve publiciteit worden hiermee voorkomen. Met deze opleiding bereidt u zich optimaal voor op het centraal examen. Met het niveau basiskennis OOO kunt u zich zonder begeleiding over de projectlocatie begeven.


Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Explosieve stoffen met alle eigenschappen.
  • Toepassingen in de praktijk.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen.
  • Aspecten van het explosieven bodemonderzoek.
  • Risico's en preventie.
  • Afhandeling calamiteiten.
  • Certificatieschema Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten voor de opsporingsbranche.

Duur van de opleiding

Eén dag van 8 uur, inclusief Vomes examen.


Examen

Na afloop van de opleiding vindt er een examen plaats. Wanneer u voor het examen een voldoende resultaat behaalt, ontvangt u het certificaat ‘Basiskennis Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten’. Bij werkzaamheden op een OOO project is dit certificaat volgens de Arbowet verplicht.


Toelatingseisen

Geen.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!