V&G-Coördinator/V&G-plan in de praktijk

Doel van de opleiding

De V&G-coördinator coördineert en adviseert op het gebied van veiligheid en gezondheid in de ontwerp- en uitvoeringsfase van een (bouw)project. Hij of zij is vanuit de arbeidshygiënische strategie mede verantwoordelijk voor het samenstellen van een V&G-plan en V&G-dossier. Na afloop van de opleiding bent u als V&G-coördinator in staat een correct V&G-plan, inclusief Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), Plan van Aanpak en dossier op te stellen conform de wet- en regelgeving.


Doelgroep

De opleiding is geschikt voor medewerkers die als V&G-coördinator gaan werken in de voorbereiding en uitvoeringsfase. Zij hebben over het algemeen een sturende functie in of gericht op de uitvoeringsfase.
De opleiding is met name gericht op de grond-, weg- en waterbouw droog en nat en de bouwsectoren.


Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding komen de volgende onderdelen aan bod:

  • De rol en verantwoordelijkheden van de V&G-coördinator in de organisatie.
  • Kennis van wet- en regelgeving.
  • Het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie.
  • Het opstellen van het Plan van Aanpak.
  • Het opstellen van het V&G-plan.
  • Het V&G-dossier.
  • Contractvormen.

Tijdens de opleiding is voldoende ruimte om zelf onderwerpen/risico's aan te dragen en te bespreken. Er wordt geen template V&G-plan aangeboden. Wel worden eisen en onderwerpen, methodiek en verantwoordelijkheden van V&G-plannen besproken.


Duur van de opleiding

Eén dag van 08.00 tot 16.30 uur.


Examen

Er vindt geen examen plaats.


Toelatingseisen

Geen.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio. Deze opleiding wordt meestal in-company verzorgd.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats