Veilig werken met de Heftruck

Doel van de opleiding

Tijdens de opleiding worden deelnemers bewust gemaakt van de veiligheid die nodig is tijdens het rijden op een heftruck. Deelnemers worden opgeleid om veilig om te kunnen gaan met een heftruck en de basisvaardigheden voor het rijden op een heftruck worden behandeld.


Arbowet

Volgens de Arbo-wet is de werkgever verplicht personen die met een hef- of reachtruck werken voldoende te instrueren. Daarnaast legt de Arbowet dwingende voorschriften op. Alleen werknemers met een adequate opleiding voor het besturen van en veilig werken met een hef- of reachtruck voldoen aan deze eisen.


Inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • De rechten en plichten van de werkgever en werknemer.
  • Richtlijnen en keuringen op het gebied van de heftruck.
  • Veilig heffen.
  • Alle hefwerktuigen en hoe deze veilig te gebruiken.

Duur van de opleiding

Eén halve dag van ongeveer 4 uur.


Examen

Bij de opleiding veilig werken met de vorkheftruck ontvangt de cursist, na het met een voldoende afsluiten van de theorietoets, een certificaat van deelname met een geldigheid van 5 jaar. Deze opleiding voldoet aan de minimale eisen die gesteld worden in de Arbowet.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats