HVK (Hogere Veiligheidskunde)

Doel van de opleiding

Veiligheid staat hoog op de agenda, bij zowel directies als opdrachtgevers. Als het mis gaat met de veiligheid zijn de daaraan verbonden gevolgen meestal ernstig en de kosten hoog. Daarnaast is er kans op imagoschade.
Na het volgen van de Hogere veiligheidskunde opleiding HVK bent u in staat in- of extern ondersteuning te verlenen bij de beheersing van (veiligheids)risico’s. De hogere Veiligheidskundige staat genoemd als één van de kerndeskundigen in de Arbowet. Na de succesvolle afronding van onze post HBO veiligheidskunde bent u gediplomeerd hogere veiligheidskundige HVK.


Inhoud van de opleiding

Vaardigheden en onderwerpen die u leert tijdens de opleiding:

 • Initiëren, uitwerken en richting geven aan het te voeren veiligheidsbeleid.
 • Gevraagd en ongevraagd (proactief) adviseren rond beheersing van veiligheidsthema’s.
 • Het managen van en toezicht houden op complexe risicovolle werkzaamheden en projecten.
 • Het leidinggeven aan een team van middelbaar en hoger veiligheidskundigen om risicovolle werkzaamheden en projecten op veiligheidsgebied te coördineren en te controleren.
 • Als gesprekspartner voor andere deskundigen en externe toezichthouders optreden.
 • Wet- en regelgeving ARBO.
 • Veiligheidsrisico's.
 • Managementcompetenties.
 • Procesveiligheid.
 • Veiligheid en de organisatie, bijv. HRM.
 • Opstellen, uitvoeren, beoordelen en toetsen van RI&E.

Planning

De opleiding beslaat 40 lesdagen. Per groep wordt er een planning van de gehele opleiding opgesteld.


Examen

De toetsing vindt plaats door een schriftelijk examen, persoonlijke werkstukken en groepsopdrachten. Daarnaast maken de deelnemers een eindscriptie, die ze presenteren en verdedigen.


Vooropleidingseisen

Een afgeronde technische HBO of WO opleiding (of gelijkwaardig), of dat u beschikt over een niet technische HBO of MBO aangevuld met een MVK diploma, dan wel aantoonbare werkervaring.


Intakegesprek

Indien nodig/gewenst krijgt u voor aanvang van de opleiding een intakegesprek. Hierin komen de vooropleiding, werk- en denkniveau en motivatie aan de orde. De intakecommissie beslist over de toelating.


Erkenningen

De opleiding is aangemeld voor SKO erkenning, zodat de deelnemers na afloop de mogelijkheid hebben, indien de deelnemer aan de certificeringeisen van SKO voldoet, in aanmerking te komen voor persoonscertificatie 'Veiligheidskundige niveau 2'.

Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats  
10.06.2024 HVK (Hogere Veiligheidskunde) Eindhoven
13.06.2024 HVK (Hogere Veiligheidskunde) Zwolle
18.06.2024 HVK (Hogere Veiligheidskunde) Ridderkerk
11.09.2024 HVK (Hogere Veiligheidskunde) 's Hertogenbosch
14.10.2024 HVK (Hogere Veiligheidskunde) Amsterdam
08.11.2024 HVK (Hogere Veiligheidskunde) Groningen
23.11.2024 HVK (Hogere Veiligheidskunde) Zeist