Toezichthouders/Werkvoorbereiders in verontreinigde (water)bodem

De opleiding is geschreven voor medewerkers van opdrachtgevers (overheid en bedrijfsleven) die toezicht houden op werkzaamheden in en/of met verontreinigde (water)bodem en eventueel mede de directievoering uitvoeren.

U bent als toezichthouder verantwoordelijk op het toezicht van de technische en/of milieukundige uitvoering van het werk en de controle op het volgen van de maatregelen uit de vergunning, het V&G-plan en/of het uitvoeringsplan uitvoeringsfase door de opdrachtnemer.
U behoort te weten wat er wordt geëist en hoe dit in de uitvoering zichtbaar behoort te zijn. U behoort de taken van de opdrachtnemer en opdrachtgever te kennen.


Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om de cursist meer inzicht te geven in de minimale eisen op het gebied van milieu, certificatie, V&G-plannen, toezicht ((R)-DLP/MVK/HVK) en kosten.
U krijgt handvatten om op een werk te kunnen bepalen of de opdrachtnemer de maatregelen (CROW 400/BRL SIKB 7000) correct uitvoert.


Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding Toezichthouders in verontreinigde (water)bodem (conform CROW 400) komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verantwoordelijkheden opdrachtgever - opdrachtnemer.
  • Bodemonderzoek (NEN systematiek, bodemkwaliteitskaart en CROW 400).
  • Opstellen V&G-plannen Ontwerp- en uitvoeringsfase. Inrichting van het terrein en bescherming medewerkers en omgeving (CROW 400).
  • Vaste en variabele kosten.
  • Milieukundige aspecten zoals tijdelijke uitplaatsing.
  • Begeleiding op het werk door een MKB/(R-)DLP/MVK/HVK/KVP.
  • Certificatie BRL SIKB 1000, 2000, 6000 en 7000.

Let op! Deelnemers aan deze opleiding dienen in het bezit te zijn van de Publicatie CROW 400. Deze kan bij ACVO worden aangeschaft of via www.crow.nl. De kosten van deze publicatie bedragen € 115,00 exclusief 9% BTW.


Duur van de opleiding

Eén dag van 08.00 uur tot 16.30 uur.


Examen

Er vindt geen examen plaats. Aan het eind van de opleiding zal de kennis getoetst worden. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.


Toelatingseisen

Geen.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats