DLP Herhaling

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om u kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verontreinigde bodem, grondwater en/of waterbodem. Daarnaast wordt de nieuwe CROW 400 toegelicht, welke in juni 2017 (en de nieuwste 2e druk van januari 2018) is uitgegeven door het CROW.


Inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Uitwisseling van eigen ervaringen als DLP (op basis van de CROW-publicatie 132/400).
 • Arbo- en milieuwetgeving, maar ook de BRL 1000/2000/6000/7000 inclusief eventuele bijbehorende functies.
 • Risico's en mogelijke herkenbaarheid aanwezige stoffen en bodemvreemde materialen.
 • Asbest.
 • Contractvormen en verantwoordelijkheden.
 • Rolverdeling opdrachtgever/opdrachtnemer.
 • Rol van de DLP en veiligheidskundigen in de praktijk.
 • Veiligheidsklassen bepalen en controleren.
 • V&G-plannen ontwerp- en uitvoeringsfase.
 • Maatregelenpakketten praktisch toepassen.
 • Uitvoering van luchtkwaliteits- en bodemvochtmetingen, gebruik van apparatuur.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen.

Duur van de opleiding

Eén dag van 08.00 uur tot 16.30 uur
(inclusief examen voor de veiligheidsklassen 'Oranje' en 'Rood niet-vluchtig').


Examen

Aan het eind van de opleiding wordt u geëxamineerd conform CROW 400 richtlijnen. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP en mag u aan het werk in de veiligheidsklassen 'Oranje' tot en met 'Rood niet-vluchtig'. De kosten voor het examen bedragen € 52,50 exclusief BTW per persoon. Het certificaat is vijf jaar geldig. Dit examen is optioneel.

Let op! Deelnemers aan deze opleiding dienen in het bezit te zijn van de Publicatie CROW 400. Deze kan bij ACVO worden aangeschaft of via www.crow.nl. De kosten van deze publicatie bedragen € 145,00 exclusief 9% BTW en verzend- en administratiekosten.


Toelatingseisen

Deelnemers aan deze opleiding dienen in het bezit te zijn van het certificaat DLP CROW 400.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats  
21.02.2023 DLP Herhaling Koedijk
23.02.2023 DLP Herhaling Emmeloord
07.03.2023 DLP Herhaling Emmeloord
20.03.2023 DLP Herhaling Zeist
31.03.2023 DLP Herhaling Oosterhout
03.04.2023 DLP Herhaling Emmeloord
19.04.2023 DLP Herhaling Zeist
10.05.2023 DLP Herhaling Zeist
17.05.2023 DLP Herhaling Koedijk
24.05.2023 DLP Herhaling Zeist
07.06.2023 DLP Herhaling Zeist
16.06.2023 DLP Herhaling Oosterhout
20.06.2023 DLP Herhaling Emmeloord
28.06.2023 DLP Herhaling Zeist

AGENDA