Extra ingeplande opleidingen vanwege weersomstandigheden!

Vanwege de huidige weersomstandigheden en het vooruitzicht dat de vorstperiode nog wel even aanhoudt, hebben wij een aantal extra opleidingen ingepland. VCA 9 februari te Emmeloord (tot 15.00 uur vandaag aanmelden, nog 6 plaatsen beschikbaar) 12 februari te Emmeloord (nog 5 plaatsen beschikbaar) 17 februari te Emmeloord Heeft u een groepje van minimaal 6 personen?…

Lees meer

Nieuwsbrief Vorst! Doorwerken of opleiden!

De komende week wordt er flinke vorst voorspelt. Veel mensen zijn hier blij mee en kijken uit naar het schaatsen op ondergelopen weilanden of meren. Maar er moet natuurlijk ook gewerkt worden, kunt u door de vorst niet aan het werk dan is het juist een mooie tijd om een opleiding te volgen. Ook in deze…

Lees meer

Aanpassingen Protocol voor BHV organisaties tijdens COVID-19 Pandemie

De huidige Coronacrisis heeft natuurlijk invloed op het aantal aanwezige medewerkers én BHV’ers bij diverse bedrijven en organisaties. Uiteraard blijft het nog steeds belangrijk dat er bij incidenten eerste hulp verleent kan worden en dat er op een juiste manier gehandeld kan worden bij brand en/of ontruiming. Bewust veilig werken is juist in deze tijd…

Lees meer

Verlengde geldigheid VCA diploma’s i.v.m. lockdown

Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de maatregelen die het SSVV heeft genomen vanwege het verlopen van VCA diploma’s en de huidige lockdown. Omdat de lockdown verlengt is tot 9 februari, is ook de dispensatie voor diplomabezitters verschoven. Hieronder leest u de huidige regels: Diplomahouders van wie het diploma in de periode 15 december…

Lees meer

Dispensatie geldigheid VCA diploma’s

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen rondom het Coronavirus, is de dispensatie voor de geldigheid van de VCA diploma’s weer geherintroduceerd.Het is nog wel mogelijk om VCA examens af te leggen, alleen zijn er een heel aantal minder locaties voor beschikbaar. De dispensatieregel geldt voor de volgende 2 situaties: Diplomahouders van wie het diploma tussen…

Lees meer

Nieuwe opleiding: CROW 400 voor Calculatoren en Werkvoorbereiders

De publicatie CROW 400 is inmiddels bekend in het veld. Nu er een aantal jaar mee gewerkt is, zien wij dat vooral het voortraject is veranderd. Dit geldt voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Verantwoordelijkheden zijn zichtbaar verschoven, waardoor juist medewerkers in het voortraject meer kennis moeten hebben om het werk op een juiste…

Lees meer

ISZW: Veel onveilige situaties bij rolsteigers en ontbrekende RI&E’s!

Bij controle van ISZW is gebleken dat veel rolsteigers op een onveilige manier worden gebruikt. Bij professioneel gebruik van 270 rolsteigers, bleek dat er bij 251 (!!) steigers een onveilige situatie was ontstaan. Vallen van rolsteigers is één van de meest voorkomende ongevalstypen in de bouwsector. Inspecteurs die de afgelopen periode voor Inspectie SZW controles…

Lees meer

Diverse nieuwe opleidingsdata de komende periode!

Vanwege de grote vraag naar VCA en BHV opleidingen, hebben wij diverse extra opleidingsdata ingepland. Hierdoor voorkomen wij dat wij te grote groepen in onze opleidingsruimte ontvangen. Vanwege de kleine groepen die wij hanteren kunnen de opleidingen op een veilige en verantwoorde manier worden verzorgd. Extra data voor de BHV opleiding die zijn ingepland zijn:…

Lees meer

Aangepaste maatregelen ACVO

13 oktober jl. is er een nieuwe persconferentie geweest met betrekking tot de maatregelen rondom het Coronavirus. Wij zijn blij dat wij nog steeds op een veilige en verantwoorde manier onze opleidingen kunnen verzorgen. Wel hebben wij op onze locatie in Emmeloord de maatregelen aangescherpt en aangevuld. Maatregelen die wij hebben genomen, zijn: Op onze…

Lees meer

Ook een veiligheidsdag bij u op het bedrijf?

                  Onze docenten verzorgen op regelmatige basis een Veiligheidsdag op locatie bij verschillende en uiteenlopende bedrijven. Deze veiligheidsdagen worden in overleg met de opdrachtgever ingevuld om een goede aansluiting te krijgen op de situaties waarmee de werknemers te maken krijgen tijdens hun werk. Tijdens een veiligheidsdag kunnen…

Lees meer