Strengere handhaving voor bedrijven die risico’s van gevaarlijke stoffen niet in kaart brengen

Nieuwsbericht | 04-03-2022 | 10:30

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Dit wordt mogelijk doordat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving in februari heeft aangepast. Uit inspecties van de afgelopen jaren bleek dat veel bedrijven dit niet op orde hadden en pas met het gevaarlijke stoffendeel van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aan de slag gingen als de inspectie langs was geweest.

Strengere handhaving voor bedrijven die risico’s van gevaarlijke stoffen niet in kaart brengen | Nieuwsbericht | Nederlandse Arbeidsinspectie (nlarbeidsinspectie.nl)