BRL7000 voor werkvoorbereider en KVP

Doel van de opleiding

Sinds de intreding van de nieuwe BRL SIKB 7000 met onderliggende protocollen 7001/7002/7003/7004, d.d. 3 augustus 2018 versienummer 6.0, is er een verandering in de eisen die gesteld worden aan o.a. de werkvoorbereider en KVP.


Inhoud van de opleiding

Opleidingseisen die de nieuwe versie vereist voor de werkvoorbereider

 • Minimaal MBO niveau verkregen middels een opleiding of ervaring in het werk (2 jaar).
 • Opleiding civiele techniek of 3 jaar ervaring in voorbereiding van (water)bodem saneringen.
 • Kennis van: (water)bodemonderzoeksnormen en de interpretatie van de onderzoeksgegevens.
 • De relevante onderdelen van de RAW inclusief UAV en UAV-gc.
 • Het eigen kwaliteitssysteem.
 • De BRL SIKB 7000 en onderliggende protocollen die van toepassing zijn voor zijn/haar functie.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de MKB zoals beschreven in de BRL SIKB 6000 en onderliggende protocollen 6001/6002/6003, die van toepassing zijn voor zijn/haar functie.
 • De hoofdlijnen Wbb, BUS, Bbk, Rbk en het activiteitenbesluit.

Opleidingseisen die de nieuwe versie vereist voor de Kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP):

 • Minimaal MBO niveau verkregen middels een opleiding of ervaring in het werk (2 jaar).
 • Opleiding civiele techniek of 3 jaar ervaring in uitvoering van (water)bodem saneringen.
 • Opleiding asbestherkenning.
 • Kennis van: de relevante onderdelen van de RAW inclusief UAV en UAV-gc.
 • Het eigen kwaliteitssysteem.
 • De BRL SIKB 7000 en onderliggende protocollen die van toepassing zijn voor zijn/haar functie.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de MKB zoals beschreven in de BRL SIKB 6000 en onderliggende protocollen 6001/6002/6003, die van toepassing zijn voor zijn/haar functie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Wet en regelgeving (Milieu).
 • Kennis eisen, taken en verantwoordelijkheden KVP + KVP werkvoorbereider.
 • Taken en verantwoordelijkheden opdrachtgever / opdrachtnemer.
 • Vergunningen en juridische scheiding.
 • Asbestherkenning in (water)bodem.
 • Historie asbest en verdachte locaties.
 • Methodieken (water)bodemonderzoek.
 • Verschillende regelgevingen.
 • Arbotechnische en technische maatregelen indien er asbest wordt aangetroffen.

 • Vooralsnog zal per juni/juli 2022 de Omgevingsweg zijn intrede doen. Gericht op de BRL 7000 worden de grote wijzigingen ook vermeld in de training.

  Duur van de opleiding

  Een dagdeel van 8.00 uur tot 12.00 uur of van 13.00 uur tot 17.00 uur


  Examen

  Er vindt geen examen plaats. Aan het eind van de opleiding zal de kennis getoetst worden. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de deelnemer een certificaat.


  Toelatingseisen

  Geen.


  Opleidingen via open inschrijving

  Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio.


  In-company opleiding

  Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

  Direct inschrijven

  Datum (start) Titel Plaats  
  20.09.2024 BRL7000 voor werkvoorbereider en KVP Houten
  17.10.2024 BRL7000 voor werkvoorbereider en KVP Emmeloord
  05.12.2024 BRL7000 voor werkvoorbereider en KVP Houten