BRL7000 voor werkvoorbereider en KVP

Doel van de opleiding

Sinds de intreding van de nieuwe BRL SIKB 7000 met onderliggende protocollen 7001/7002/7003/7004, d.d. 3 augustus 2018 versienummer 6.0, is er een verandering in de eisen die gesteld worden aan o.a. de werkvoorbereider en KVP.


Inhoud van de opleiding

Opleidingseisen die de nieuwe versie vereist voor de werkvoorbereider

 • Minimaal MBO niveau verkregen middels een opleiding of ervaring in het werk (2 jaar).
 • Opleiding civiele techniek of 3 jaar ervaring in voorbereiding van (water)bodem saneringen.
 • Kennis van: (water)bodemonderzoeksnormen en de interpretatie van de onderzoeksgegevens.
 • De relevante onderdelen van de RAW inclusief UAV en UAV-gc.
 • Het eigen kwaliteitssysteem.
 • De BRL SIKB 7000 en onderliggende protocollen die van toepassing zijn voor zijn/haar functie.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de MKB zoals beschreven in de BRL SIKB 6000 en onderliggende protocollen 6001/6002/6003, die van toepassing zijn voor zijn/haar functie.
 • De hoofdlijnen Wbb, BUS, Bbk, Rbk en het activiteitenbesluit.

Opleidingseisen die de nieuwe versie vereist voor de Kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP):

 • Minimaal MBO niveau verkregen middels een opleiding of ervaring in het werk (2 jaar).
 • Opleiding civiele techniek of 3 jaar ervaring in uitvoering van (water)bodem saneringen.
 • Opleiding asbestherkenning.
 • Kennis van: de relevante onderdelen van de RAW inclusief UAV en UAV-gc.
 • Het eigen kwaliteitssysteem.
 • De BRL SIKB 7000 en onderliggende protocollen die van toepassing zijn voor zijn/haar functie.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de MKB zoals beschreven in de BRL SIKB 6000 en onderliggende protocollen 6001/6002/6003, die van toepassing zijn voor zijn/haar functie.

Duur van de opleiding

Een dagdeel van 8.00 uur tot 12.00 uur of van 13.00 uur tot 17.00 uur


Examen

Er vindt geen examen plaats. Aan het eind van de opleiding zal de kennis getoetst worden. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de deelnemer een certificaat.


Toelatingseisen

Geen.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats  
17.09.2021 BRL7000 voor werkvoorbereider en KVP In Company
22.09.2021 BRL7000 voor werkvoorbereider en KVP Houten
29.10.2021 BRL7000 voor werkvoorbereider en KVP Emmeloord -ACVO | Emmeloord (ACVO)
09.12.2021 BRL7000 voor werkvoorbereider en KVP Houten

AGENDA

september 2, 2021
VCA
Emmeloord -ACVO | Emmeloord (ACVO)
september 7, 2021
HVK
Arnhem
september 14, 2021
MVK
Almelo
september 15, 2021
OPM
In Company