Masterclass CROW 400 voor Veiligheidskundigen

De opleiding is speciaal geschreven voor Veiligheidskundigen (MVK/HVK). De opleiding staat in het teken van de publicatie CROW 400 'Werken in en met verontreinigde bodem'. In deze nieuwe publicatie is een grotere rol voor de Veiligheidskundigen weggelegd. Veel meer dan tot nu toe het geval was, mag de veiligheidskundige bepalen welke maatregelen nodig zijn.


Doel van de opleiding

Doel van de opleiding is om de Veiligheidskundigen meer inzicht te geven in de veranderende rol, taken en verantwoordelijkheden door de komst van de CROW 400. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de SRC-waardes en het gebruik van de Rekentool.


Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Arbo- en milieuwetgeving, maar ook de BRL 1000/2000/6000/7000 inclusief eventuele bijbehorende functies.
 • Toetsen bodemonderzoeken en/of bodemkwaliteitskaarten.
 • Risico's en mogelijke herkenbaarheid aanwezige stoffen en bodemvreemde materialen.
 • Asbest.
 • Contractvormen en verantwoordelijkheden.
 • Rolverdeling opdrachtgever/opdrachtnemer.
 • Rol en verantwoordelijkheden van de Veiligheidskundige in de ontwerp-, uitvoeringsfase en in de praktijk.
 • SRC-waardes.
 • Veiligheidsklassen bepalen en controleren.
 • V&G-plannen ontwerp- en uitvoeringsfase.
 • Maatregelenpakketten praktisch toepassen.
 • Uitvoering van luchtkwaliteits- en bodemvochtmetingen, gebruik van apparatuur (uitgebreide versie).
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen.
 • Omgaan met verantwoordelijkheid.
 • Omgaan met afzettingen.
 • Afzettingen plaatsen en verwijderen.
 • Afzettingen plaatsen en onderhouden.

Duur van de opleiding

Eén dag van 08.00 tot 16.30 uur


Examen

Er vindt geen examen plaats. Deelnemers krijgen een certificaat van deelname.


Toelatingseisen

Geen. Maar het heeft de voorkeur, dat u ervaring heeft als MVK of HVK.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u vinden door op de onderstaande button 'direct inschrijven' te klikken. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!
Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats