Operationeel Medewerker (OPM)

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om u inzicht te geven in veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne bij het werken in of met verontreinigde (water)bodem. Daarnaast komen ook de rol en verantwoordelijkheden van de OPM aan de orde.


Inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Publicatie CROW 400.
 • Herkennen van bodemvreemde materialen.
 • Regels ten aanzien van herstellen van grondlagen.
 • Verantwoordelijkheden verschillende betrokken partijen.
 • Gezondheidsrisico's.
 • Hoe om te gaan met calamiteiten.
 • Voorkomen van graafschade (CROW 500).
 • Kunnen omgaan met transportdocumenten.
 • Werken op een stabiele ondergrond (CROW 335).
 • Blootstellingsroutes.
 • Indeling veiligheidsklassen.
 • Rol Veiligheidskundige.
 • Toegangsbeleid en medische geschiktheid.
 • Doel luchtkwaliteitsmetingen.
 • Doel zonering.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Filteroverdruksystemen.

Duur van de opleiding

Één halve dag van 4 uur.


Examen
Er vindt geen examen plaats. Bij een actieve deelname aan de opleiding ontvangt u een bewijs van deelname.


Toelatingseisen

Geen.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio.


In-company opleiding
Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats