De publicatie CROW 400 is inmiddels bekend in het veld. Nu er een aantal jaar mee gewerkt is, zien wij dat vooral het voortraject is veranderd. Dit geldt voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Verantwoordelijkheden zijn zichtbaar verschoven, waardoor juist medewerkers in het voortraject meer kennis moeten hebben om het werk op een juiste manier te kunnen voorbereiden.
Vanuit de praktijk komt nu vaak de vraag bij ons binnen om naast de reguliere DLP opleiding een opleiding te organiseren voor medewerkers in het voortraject. Onze Hoger Veiligheidskundige, Henk van Dijk, heeft hier een opleiding voor geschreven. Tijdens deze opleiding worden alle aspecten van de DLP opleiding behandeld, aangevuld met belangrijke onderwerpen voor de werkvoorbereider en calculator. Aanvullende onderwerpen zijn onder andere:

  • Verdieping op basis van wetgeving en contractvormen
  • Juridische verantwoordelijkheden van de opdrachtgever/opdrachtnemer in verschillende fasen van een werk en bij verschillende contractvormen
  • Taken van de verschillende partijen die bij een contract zijn betrokken
  • Taken in het veld van verschillende partijen (aannemer, bevoegd gezag, MKB)

Aan het eind van de opleiding is het mogelijk om het DLP examen af te leggen, conform veiligheidsklassen ‘Oranje’ en ‘Rood niet-vluchtig’. Kijk hier voor meer informatie over de opleiding en de diiverse opleidingsdata.