Aanpassingen CROW 400 (4e druk)

In de huidige publicatie CROW 400 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Na de 3e druk (digitaal) is de vierde druk nu ook een beschikbaar, zowel online als in boekvorm. Wat is er aangepast: De veiligheidsklasse berekening voor niet vluchtige stoffen gaat nu op basis van de gevonden waarde en niet de getoetste waarde. Voor vluchtige…

Aanpassingen CROW 400 (3e druk)

In de huidige publicatie CROW 400 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Daarmee is de 3e druk een feit. Wat is er aangepast: De veiligheidsklasse berekening voor niet vluchtige stoffen gaat nu op basis van de gevonden waarde en niet de getoetste waarde. Voor vluchtige stoffen blijft de getoetste waarde van toepassing. Bij het berekenen van…

Bodemtypecorrectie

De bodemtypecorrectie bij niet-vluchtige stoffen is conform besluit van het Platform Verontreinigde bodem afgeschaft. Dit betekent dat bij invoer van grenswaarden in de kennismodule Bepaling Veiligheidsklasse hiermee rekening moet worden gehouden. Bij invoer zal de gebruiker van de kennismodule hierop worden geattendeerd. Omdat in het werkveld tools zullen moeten worden aangepast geldt hiervoor een overgangstermijn tot…

Frontale kwab en veilig werken

De frontale KWAB is inmiddels een begrip bij deelnemers van onze trainingen. Wij hebben veel aandacht voor veiligheidsbewustzijn, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je collega’s, feit is nu eenmaal dat jongeren onder de 25 jaar en ouderen boven 55 jaar meer kans hebben op een arbeidsongeval. Kennis, vaardigheden en gedrag staan dan ook…

Extra BHV, VCA en heftruckopleidingen gepland

Vanwege de vele deelnemers die zich inmiddels bij ons hebben aangemeld voor de BHV, VCA en heftruck opleidingen hebben wij extra opleidingen ingepland op onze locatie in Emmeloord! Dit zijn de volgende datums: VCA 19 mei 2022 (nog een paar plaatsen vrij), 21 juni 2022, 12 juli 2022 22 september 2022   Heftruck (zowel basis…

Arbeidsinspectie gaat meer handhaven op RI&E

Arbeidsinspectie gaat meer handhaven op RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie en Plan van Aanpak | Nederlandse Arbeidsinspectie (nlarbeidsinspectie.nl) Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor uw medewerkers. Voor een goede aanpak moet u verschillende dingen doen, onder andere een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie maken. Wat is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie? In een…

Strengere handhaving voor bedrijven die risico’s van gevaarlijke stoffen niet in kaart brengen

Strengere handhaving voor bedrijven die risico’s van gevaarlijke stoffen niet in kaart brengen Nieuwsbericht | 04-03-2022 | 10:30 De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Dit wordt mogelijk doordat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving in februari…

Inspectie SZW wordt de Nederlandse Arbeidsinspectie

Inspectie SZW wordt de Nederlandse Arbeidsinspectie Nieuwsbericht | 20-12-2021 | 11:35 Vanaf 1 januari 2022 verandert de Inspectie SZW haar naam naar ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’. Het nieuwe webadres is sinds vandaag gewijzigd naar www.nlarbeidsinspectie.nl. Ook alle e-mailadressen van de Nederlandse Arbeidsinspectie wijzigen vanaf 1 januari. Andere contactgegevens, zoals het meldnummer blijven ongewijzigd. Inspectie SZW wordt de…