Aanpassingen CROW 400 (4e druk)

In de huidige publicatie CROW 400 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Na de 3e druk (digitaal) is de vierde druk nu ook een beschikbaar, zowel online als in boekvorm. Wat is er aangepast: De veiligheidsklasse berekening voor niet vluchtige stoffen gaat nu op basis van de gevonden waarde en niet de getoetste waarde. Voor vluchtige…