Aanpassingen ‘PFAS in de praktijk’

Hoger Veiligheidskundige Henk van Dijk heeft begin september een samenvatting geschreven over de PFAS waarden en regels, welke wij op de website gepubliceerd hebben. Inmiddels zijn er een heel aantal zaken aangepast. In bijgevoegd document leest u meer informatie over de aanpassingen met betrekking tot de Milieukundige en Arbotechnische waarden. Heeft u vragen hierover? Neem…

Nieuwsbrief september online

Zojuist is onze nieuwe nieuwsbrief verstuurd. In deze editie leest u over onze nieuw gelanceerde website, onze locatieverhuur op onze duurzame locatie, de nieuwe handhavingsacties op de RI&E en het handelingskader voor PFAS houdende stoffen. Klik op de volgende link om naar onze nieuwsbrief van september 2019 te gaan.