Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de PFAS-norm verhoogd is van 0,1 microgram naar 0.8 microgram. Maar wat betekent dit voor u? Onze Hoger Veiligheidskundige Henk van Dijk heeft het kort voor u samengevat:

 

Eindelijk is het zover, er is een nieuwe ondergrens voor PFAS achtige stoffen vastgesteld door het Ministerie. RIVM heeft deze waarde bepaald op basis van gegevens vanuit het land. De nieuwe waarde, 0,8 µg/kg.ds is echter wederom een tijdelijke waarde. De definitieve volgt in de zomer van 2020 (vooralsnog).

Functieklasse in de zin van het Besluit bodemkwaliteit PFOS

µ/kg.ds

PFOA

µ/kg.ds

GenX

µ/kg.ds

Overige PFAS

µ/kg.ds

landbouw/natuur 0,8 0,8 0,8 0,8
landbouw/natuur, bij hogere achtergrond-waarde dan 0,1 de gemeten achtergrond- waarde, ten hoogste 3,0 de gemeten achtergrond-waarde, ten hoogste 7,0 de gemeten achtergrond-waarde, ten hoogste 3,0 de gemeten achtergrond-waarde, ten hoogste 3,0
wonen 3,0 7,0 3,0 3,0
industrie 3,0 7,0 3,0 3,0

De hierboven gepubliceerde waarden zijn gemeten waarden en worden niet getoetst naar standaard bodem (BoToVa).

De groep PFAS stoffen is in eerste instantie een risico voor de ecologie. Humaan liggen de risico’s beduidend lager. Er mag dus op basis van Humaan contact meer in de bodem aanwezig zijn voordat het een risico wordt. In onderstaande tabel staan de waarden voor humaan risico. Als deze overschreden worden zullen er veiligheidsklassen bepaald worden middels de systematiek van de CROW 400.

*de gepubliceerde SRC waarden in de tabel van de CROW zijn in de eenheid mg/kg.ds i.p.v. µg/kg.ds weergegeven.

De hierboven gepubliceerde waarden zijn gemeten waarden en worden niet getoetst naar standaard bodem (BoToVa).

 

PFOS, PFOA en GenX vallen in de groep “zeer zorgwekkende stoffen”. CM is (nog) niet bewezen. Daarmee zal de veiligheidsklasse tussen de 75% SRC en SRC waarde uitkomen op “Oranje niet vluchtig”. Verontreinigingen > SRC vallen daarmee in “Rood niet vluchtig”.

 

PFOS en PFOA zijn Reprotoxische stoffen. Daarmee is er wel degelijk een humaan risico, met name voor onvolwassenen. Als leidinggevende dient u daar uiteraard wel rekening mee te houden.