Aanpassingen ‘PFAS in de praktijk’

Hoger Veiligheidskundige Henk van Dijk heeft begin september een samenvatting geschreven over de PFAS waarden en regels, welke wij op de website gepubliceerd hebben. Inmiddels zijn er een heel aantal zaken aangepast. In bijgevoegd document leest u meer informatie over de aanpassingen met betrekking tot de Milieukundige en Arbotechnische waarden. Heeft u vragen hierover? Neem…