Volgens de Inspectie SZW is de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in bedrijven nog steeds veel te hoog. Er wordt door de Inspectie toezicht gehouden op de naleving van de regels omdat de impact van de blootstelling zo hoog is. Volgens Gohdar Massom, programmamanager Bedrijven met gevaarlijke stoffen bij de Inspectie SZW zijn de effecten op lange termijn van deze stoffen een soort sluipmoordenaar en door jarenlange blootstelling kunnen ze veel later ineens toeslaan.

In totaal zijn er nu ongeveer 700.000 werknemers bekend met een beroepsziekte door het werken met gevaarlijke stoffen. Het aantal werknemers dat als gevolg van dit werk ziek wordt, bedraagt rond de 210.000 per jaar. In 2018 heeft de inspectie 130 klachten en signalen in behandeling genomen. Bij 70 procent werd geconstateerd dat de werkgever onvoldoende had gedaan om de medewerkers te beschermen.

Gohdar Massom geeft aan dat veel bedrijven onvoldoende inzicht hebben in de mate waarin hun werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. “Slechts 45 procent van de bedrijven beschikt over de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Daarnaast heeft slechts 15 procent van de bedrijven die wel over een RI&E beschikken, geen aanvullende RI&E voor gevaarlijke stoffen.”

Wilt u een RI&E inclusief Plan van Aanpak laten opstellen? Vraag dan nu vrijblijvend een offerte bij ons aan of neem contact met ons op.