Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Vanuit artikel 5 van de arbeidsomstandighedenwet is iedere organisatie verplicht een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) inclusief plan van aanpak op te stellen. Een goed instrument en kennis van arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een goede RI&E.

Waarom een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)?
Een RI&E is verplicht vanuit de Arbeidsomstandighedenwet artikel 5. Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf of organisatie. De RI&E is de basis van het Arbo-beleid, met als doel: het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld; het op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico’s te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken; het kunnen formuleren van criteria voor de inhoud en opzet van arbo- en verzuimbeleid en het wettelijke verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). De rapportage geeft een helder beeld van het huidige Arbo-beleid en de risico’s, tekortkomingen en bedreigingen die op het niveau van functie en werkplek zijn geconstateerd ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Tijdens de uitvoering van de RI&E door ACVO kunt u het volgende verwachten:

  • Een bedrijfsbezoek door een deskundig adviseur.
  • Verschillende interviews met relevante betrokken functionarissen.
  • Rondgang over terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken.
  • Er wordt een praktische rapportage geschreven door de adviseur, inclusief een voorstel voor een Plan van Aanpak, op maat voor uw bedrijf.

De RI&E en het Plan van Aanpak worden volgens de wettelijke verplichting getoetst en beoordeeld door een gecertificeerde kerndeskundige (Hogere Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist).

Wilt u een RI&E inclusief Plan van Aanpak laten opstellen? Vraag dan nu vrijblijvend een offerte bij ons aan of neem contact met ons op.