Basiskennis OCE Herhaling

Doel van de opleiding

Voorbereiden op het werken in gebieden waar (vermoede) conventionele explosieven kunnen worden aangetroffen en de bewustwording van de veiligheidsaspecten in relatie tot het werken in deze gebieden. Met deze opleiding bereidt u zich optimaal voor op het centraal examen. Met het niveau basiskennis OCE kunt u zich zonder begeleiding over de projectlocatie begeven.


Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Explosieve stoffen met alle eigenschappen.
  • Toepassingen in de praktijk.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen.
  • Aspecten van het explosieven bodemonderzoek.
  • Risico's en preventie.
  • Afhandeling calamiteiten.
  • Werkveld specifiek certificatieschema (WSCS-OCE) voor de opsporingsbranche.

Duur van de opleiding

Eén halve dag van 4 uur, inclusief examen.


Examen

Na afloop van de opleiding vindt er een examen plaats. Wanneer u voor het examen een voldoende resultaat behaalt, ontvangt u het diploma Basiskennis OCE.


Toelatingseisen

Geen.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats  
22.11.2021 Basiskennis OCE Herhaling Riel

AGENDA

november 1, 2021
VCA
Emmeloord (ACVO)