Corona/COVID-19 Externe adviseur

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om u op te leiden tot een deskundige die in staat is om organisaties te helpen om goede maatregelen op te stellen met betrekking tot het Coronavirus/COVID-19. Na het volgen van deze opleiding heeft u inzicht in de passende maatregelen binnen diverse organisaties en bedrijven. U heeft voldoende kennis om bedrijven te kunnen adviseren en op een juiste manier om te laten gaan met de maatregelen die hiervoor gesteld zijn.
U ontwikkelt tijdens de opleiding adequate kennis omtrent risico’s en maatregelen. Tevens leert u wie verantwoordelijk is binnen diverse organisaties en waar organisaties aan moeten voldoen. Daarnaast wordt de koppeling met de RI&E voor organisaties besproken.


Voor wie is de opleiding

Deze opleiding is uitermate geschikt voor adviseurs die door externe bedrijven worden ingeschakeld om te helpen met de maatregelen rondom het Coronavirus. Veiligheidskundigen, ZZP'ers die zich willen laten omscholen en andere externe adviseurs zijn de prominente doelgroep.


Inhoud van de opleiding

Het programma van de opleiding is opgesteld aan de hand van wet- en regelgeving. Gezamenlijk worden er, op basis van een vastgestelde methodiek, maatregelen bepaald bij risico’s middels diverse praktijkvoorbeelden.


Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Arbowetgeving
 • Methodiek van te nemen Coronamaatregelen (arbeidshygiënische strategie)
 • Rolverdeling binnen diverse organisaties
 • Wettelijke verplichtingen
 • Uitwerken en opstellen Coronawerkplan
 • Koppeling aan de RI&E
 • Methode van uitrol binnen de organisatie, zoals toolboxen
 • Toetsing van de Coronamaatregelen in de praktijk

 • Inclusief een MijnCoronaplan Basispakket voor 1 jaar voor de eigen organisatie.
  (zie: www.mijncoronaplan.nl)

Duur van de opleiding

Eén dagdeel van 08.00 uur tot 12.00 uur via MS Teams. Daarna dient het Coronaplan voor de organisatie gemaakt te worden door de deelnemer. Vervolgens ontvangt de deelnemer 2 uur individuele ondersteuning voor het digitaal bespreken van het Coronaplan en aan de hand van praktijkvoorbeelden, die door de deelnemer zijn aangedragen kunnen lastige vraagstukken worden besproken met de docent.


Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.


Toelatingseisen

Geen.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!


Opleidingsorganisatie

Deze opleiding wordt uitgevoerd in samenwerking met MijnCoronaplan.nl.
Deze opleiding wordt bij voorkeur gegeven in combinatie met de opleiding Corona/COVID-19 Coördinator en Corona/COVID-19 Toezichthouder/BOA/Handhaving.

Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats  

AGENDA

december 12, 2023
VCA
Emmeloord