Werken onder warme omstandigheden, let op!

Het is duidelijk zomer! Komende week worden er (extreme) warme temperaturen verwacht. Lang niet iedereen geniet al van een zomervakantie en werken met deze omstandigheden is niet altijd prettig. Zeker niet als je warme werkkleding draagt of fysiek zwaar werk uitvoert. Werken in warmte kan bovendien negatieve gezondheidseffecten veroorzaken. Daarom volgen hieronder enkele praktische veiligheidstips zodat u veiliger kunt werken onder warme omstandigheden:

  • Pas het inspanningsniveau aan, vooral ’s middags
  • Pas, indien mogelijk, een tropenrooster toe
  • Zorg ervoor dat je zoutgehalte in je lichaam op peil blijft
  • Smeer je altijd voldoende in met een hoge factor
  • Pas werk-rust schema’s toe: hierbij wordt regelmatig pauze genomen in een koele ruimte
  • Draag soepele kleding (indien mogelijk) met minder isolatie of betere ventilatie en goede waterdamp-transport
  • Bied koele dranken aan en een koele pauzeruimte
  • Wees alert op symptomen van warmtebelasting bij je collega’s. Wanneer deze voorkomen, het werk direct stoppen en advies inwinnen bij de bedrijfsarts!

Kwetsbare groepen Vooral voor kwetsbare groepen zoals zwangere werknemers, oudere werknemers, werknemers met een slechte conditie of met hart- en vaatziekten kan werken onder warme omstandigheden schadelijk zijn. Deze groepen verdienen daarom extra aandacht bij het nemen van bovenstaande maatregelen.