Eind november hebben wij ons standaard V&G-plan conform de publicatie CROW 400 geïntroduceerd.
Inmiddels hebben we al diverse organisaties het V&G-plan met bijbehorende RI&E toegezonden en is er veel belangstelling voor dit nieuwe product.

“Met behulp van het V&G-plan én met het juiste gebruik ervan, wordt zowel voldaan aan de publicatie CROW 400 als ook aan de Arbowet’, aldus Henk van Dijk, onze Hoger Veiligheidskundige.

Wat kunt u verwachten van het V&G-plan?
Het V&G-plan bestaat uit een Word-document en een Excel-bestand. In het Excel-bestand (de projectgerichte RI&E) zijn alle uiteindelijke maatregelen opgenomen. In de 1e kolom worden de adviezen per veiligheidsklasse vanuit de CROW 400 omschreven. In de 2e kolom wordt omschreven welke maatregelen u daadwerkelijk gaat treffen. Om kolom 2 in te kunnen vullen is per veiligheidsklasse een RI&E opgenomen. In het uiteindelijke V&G-plan worden beide kolommen voor de (R)-DLP zichtbaar. Zo kan men lezen wat de CROW 400 adviseert en wat er uiteindelijk aan maatregelen moet worden uitgevoerd. Om te kunnen bepalen hoe deze keuze heeft plaatsgevonden moet de RI&E worden toegevoegd aan het word document. Inspectie SZW zal hier op handhaven. Wijzigingen die o.b.v. dit nieuwe plan zijn doorgevoerd zijn o.a.:

•    Het aantoonbaar uitvoeren van een RI&E op projectbasis;
•    De uitkomsten van de RI&E aantoonbaar laten meewegen in de maatregelen, dit is uniek per werk en per veiligheidsklasse;
•    De bepaling van de veiligheidsklassen;
•    Verandering DLP naar DLP en R-DLP;
•    Toetsing of er sprake is van sensibiliserende of irriterende stoffen;
•    Meetregime;
•    PBM keuze;

Heeft u belangstelling voor het V&G-plan? In 2018 hanteren wij nog korting!
Neem contact met ons op via advies@acvo.nl of via: 0527 – 612136