De huidige Coronacrisis heeft natuurlijk invloed op het aantal aanwezige medewerkers én BHV’ers bij diverse bedrijven en organisaties. Uiteraard blijft het nog steeds belangrijk dat er bij incidenten eerste hulp verleent kan worden en dat er op een juiste manier gehandeld kan worden bij brand en/of ontruiming.

Bewust veilig werken is juist in deze tijd erg belangrijk. De veiligheid van BHV’ers, klanten, personeel en bezoekers straat te allen tijde voorop. Werkgevers en werknemers blijven ook nu zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van de medewerkers.

Net als bij vele andere zaken op dit moment, zal ook de BHV organisatie bij de bedrijven flexibel moeten inspelen op de huidige situatie. Het blijft belangrijk om altijd minimaal 1 BHV’er aanwezig te hebben op de locatie.

Tevens zijn er een aantal tijdelijke maatregelen opgesteld om het risico van besmetting met het Cornavirus tot het minimum te beperken en om de slachtoffers zo min mogelijk tekort te doen. Dit advies geldt uiteraard voor een beperkte periode.

Algemene aanpassingen bij hulpverlening:

 • Er mogen maximaal 2 hulpverleners bij het slachtoffer zijn, anderen dienen minimaal 1,5 meter afstand te houden.
 • BHV’ers wordt aangeraden een mondkapje en handschoenen te dragen tijdens het verlenen van Eerste Hulp. Op deze manier beschermen ze niet alleen het slachtoffer, maar ook zichzelf.
 • BHV’ers beoordelen bij elke situatie opnieuw of het noodzakelijk is om binnen de 1,5 meter bij het slachtoffer te komen. Als dat niet nodig is, verlenen zij op afstand eerste hulp door aanwijzingen te geven aan het slachtoffert wat hij/zij kan doen. Indien het wel noodzakelijk is om binnen de 1,5 meter te komen, beperken de BHV’ers zich tot de spoedeisende hulp.

Tijdelijke aanpassing van de reanimatierichtlijnen

 • Voor alle reanimaties gelden de volgende aandachtspunten.
 • Volg de aanwijzingen van de medlkamercentralist op.
 • Volg zo mogelijk de (hygiëne)maatregelen zoals de overheid deze adviseert.
 • Beperk in alle gevallen het aantal BHV’ers dat zich met de daadwerkelijke reanimatie bezighoudt tot het minimum. Maximaal twee BHV’ers die reanimeren bij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.
 • Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep, als dat niet kan gebruik dan
 • Dit kan eventueel bij de ambulance of een ander aanwezig hulpverleningsvoertuig.
 • BHV’ers die in de dagen/weken na de reanimatie klachten krijgen die mogelijk duiden op COVID-19 kunnen zich laten testen.

De reanimatie volgens de COVID-19 richtlijn moet als volgt worden uitgevoerd:

 • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken. Open de luchtweg niet en kom niet bij het hoofd van het slachtoffer om te voelen en te luisteren.
 • Is de ademhaling niet normaal en ga je reanimeren, dek dan de mond en neus van het slachtoffer af met een stoffen doek, kledingstuk of mondmasker zonder het hoofd te bewegen.
 • Start met ononderbroken borstcompressies, geef geen mond-op- mond/masker beademing;
 • Gebruik de AED zodra deze er is.
 • Hervat daarna continu borstcompressies zonder beademingen.

Kortom, zorg ook in deze tijden voor de veiligheid van uw werknemers. Zorg dat er altijd 1 BHV’er aanwezig is, maar bescherm de BHV’er ook met voldoende beschermingsmiddelen. Zorg voor een veilige werkomgeving!