Het is zomer! De afgelopen week stegen de temperaturen al flink en volgende week loopt iedere dag de temperatuur op naar 25 graden of hoger. Tijdens het werk is dit niet altijd prettig, vooral niet wanneer je warme werkkleding draagt of fysiek zwaar werk uitvoert. Werken in warmte kan bovendien gezondheidseffecten veroorzaken. Daarom volgen hieronder praktische veiligheidstips zodat u veiliger kunt werken onder warme omstandigheden:

  • Pas het inspanningsniveau aan, vooral ’s middags
  • Pas, indien noodzakelijk, een tropenrooster toe
  • Zorg ervoor dat je zoutgehalte in je lichaam op peil blijft
  • Smeer je altijd voldoende in met een hoge factor
  • Pas werk-rust schema’s toe: hierbij wordt regelmatig pauze genomen in een koele ruimte
  • Draag soepele kleding (indien mogelijk) met minder isolatie of betere ventilatie en goede waterdamp-transport
  • Biedt koele dranken aan en een koele pauzeruimte
  • Wees alert op symptomen van warmtebelasting bij je collega’s. Wanneer deze voorkomen, het werk direct stoppen en advies inwinnen bij de bedrijfsarts!

Kwetsbare groepen
Vooral voor kwetsbare groepen zoals zwangere werknemers, oudere werknemers, werknemers met een slechte conditie of met hart- en vaatziekten kan werken onder warme omstandigheden schadelijk zijn. Deze groepen verdienen daarom extra aandacht bij het nemen van bovenstaande maatregelen.