Is uw organisatie al over op de nieuwe ISO 9001:2015? U heeft hier nog minder dan 3 maanden de tijd voor! Per 1 september 2018 dient u over te zijn gestapt van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015.

De nieuwe ISO 9001 norm heeft behoorlijk wat wijzigingen met zich meegebracht.
Waar in ISO 9001:2008 de nadruk lag op procesbeschrijvingen, kijkt ISO 9001:2015 naar de context van je organisatie.

Belangrijke wijzigingen in ISO 9001:2015:

Stakeholderanalyse: je brengt de eisen en wensen van je belanghebbenden in kaart en de manier waarop je daaraan voldoet. Voorbeelden van stakeholders zijn klanten, de media, maar ook je medewerkers.

Risicoanalyse: je gaat na met welke risico’s en kansen je organisatie te maken heeft. Dat kan op strategisch niveau of op procesniveau.
De stakeholderanalyse en de risicoanalyse vormen samen de contextanalyse, wat de basis vormt voor de nieuwe ISO 9001 norm.

High Level Structure: dit is de overkoepelende hoofdstukstructuur voor nieuwe ISO normen, zoals ISO 9001:2015 of ISO 14001:2015.

Meer nadruk op leiderschap: de nieuwe ISO 9001 norm vraagt om meer betrokkenheid van de directie bij het kwaliteitssysteem.

Begeleiding nodig om uw transitie succesvol af te ronden? Onze adviseur heeft diverse organisaties succesvol geholpen bij de transitie.
Neem contact met ons op of vraag een offerte aan.