Privacyverklaring

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Deze privacyverklaring is geschreven in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. ACVO, gevestigd aan Ecopark 36 te Emmeloord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ACVO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats

Aanvullende gegevens die worden bewaard op aanvraag van een bedrijf:
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ACVO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U in te schrijven voor een opleiding;
• U aan te melden voor een examen;
• Een certificaat voor u te maken;
• U schriftelijk, telefonisch of per email te kunnen informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Een account voor u aan te maken in ons e-learningsysteem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ACVO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
ACVO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ACVO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ACVO gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ACVO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@acvo.nl.
Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ACVO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. ACVO maakt gebruik van programmatuur voor antivirus, anti-spyware en anti-spam. De systeembeheerder checkt dagelijks of er updates plaats dienen te vinden. Met behulp van firewall wordt het netwerk beschermd tegen ongewenste toegang van buiten. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet veilig worden opgeslagen dan kunt u ons via de telefoon hiervan op de hoogte stellen of via info@acvo.nl.