Inspectie SZW heeft dinsdag 16 juli jl. het onderzoek ‘Arbo in Bedrijf 2018’ gepubliceerd. De belangrijkste conclusie hieruit is dat een derde van de bedrijven niet voldoet aan alle verplichtingen uit de Arbowet. Er is wel een lichte vooruitgang te zien, in 2016 voldeed slechts 27% van alle bedrijven aan deze verplichting.

Om een goed Arbobeleid te kunnen vormgeven, is het belangrijk om een overzicht te hebben van alle gevaren die in het bedrijf kunnen voor komen. Met deze Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) kan het bedrijf de gevaren aanpakken om zo de kans op ongevallen tot een minimum beperken. Het aantal bedrijven met een RI&E is toegenomen van 45% in 2016 naar 49% in 2018. De Inspectie SZW kan een bedrijf direct een boete geven als een RI&E ontbreekt! Daarnaast blijkt dat ook niet alle bedrijven een BHV’er hebben aangesteld in hun organisatie. Eén van de 4 belangrijke kernbepalingen uit de Arbowet.

Benieuwd naar het volledige rapport? Klik dan hier .

Wilt u ook graag aan de slag met een RI&E voor uw bedrijf, maar komt u er zelf niet uit? Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in deze vraagstukken! Neem dan contact met ons op via 0527-612136 of advies@acvo.nl, dan kijken we vrijblijvend wat de mogelijkheden zijn om u te helpen!

Daarnaast ook nog opzoek naar een BHV opleiding, zodat u ook aan deze kernbepaling voldoet? Klik dan hier.