Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Dordrecht heeft Expertisecentrum PFAS opdracht gegeven om een handelingskader samen te stellen voor het omgaan met PFAS in grond en grondwater. De stofgroep PFAS wordt gezien als ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’ voor mens en milieu. De handreiking is gepubliceerd op 25 juni 2018 en geeft veelzijdige informatie over PFAS. Met behulp van de handreiking worden er o.a. richtlijnen gegeven over hoe men in de praktijk veilig om moet gaan met PFAS. Ook kunnen Veiligheidskundigen aan de hand van deze handreiking een Veiligheidsklasse bepalen voor werkzaamheden in (water)bodem die vervuild is met PFAS. Onderstaand leest u de klassenindelingen. Meer weten over het handelingskader? Via deze link vindt u het document.

Tabellen Klassenindelingen vanuit handelingskader PFAS