De Inspectie SZW mag vanaf nu direct een boete uitdelen als blijkt dat een bedrijf de risico’s op de werkvloer niet in kaart heeft gebracht. De maatregel gaat gepaard met een intensievere controle door de Inspectie SZW op de aanwezigheid van de RI&E en de naleving er van. Al 25 jaar zijn werkgevers verplicht om de gevaren voor de gezondheid van werknemers te inventariseren. Die gevaren zijn in elk bedrijf anders. Dit dient te worden vastgelegd in een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak. Nieuw is ook dat de ernst van letsel bij bedrijfsongevallen een grotere rol speelt bij het bepalen van een boetebedrag. 

Hoogte boetes
De Inspectie SZW kan nu een directe boete opleggen van € 4.500 voor het ontbreken van een RI&E, voor bedrijven met 500 of meer werknemers. Het boetebedrag was eerder € 3.000. Het boetebedrag voor bedrijven met minder dan 5 werknemers is verhoogd van € 300 naar € 450 euro. De werkgever die niet beschikt over een Plan van Aanpak, een essentieel onderdeel van de RI&E, kan tegen een directe boete oplopen van € 3.000. Dat was eerder € 750.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een RI&E voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via advies@acvo.nl of bel kantoor op 0527 – 61 21 36.

Afbeeldingsresultaat voor rie