Annuleringsvoorwaarden

Bij verhindering kan een plaatsvervanger deelnemen, mits dit tevoren aan ons is meegedeeld.

Annulering is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk vier weken voor de geplande eerste dag van de opleiding.

Bij annulering vanaf vier weken tot één week voor de eerste dag van de opleiding zal 50% van het verschuldigde bedrag van de opleiding als annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Bij annulering binnen één week voor de eerste dag van de opleiding is het volledige bedrag van de opleiding verschuldigd.