Safety walk

Een Safety walk wordt vaak vergeleken met een werkplekinspectie. Echter zijn er verschillen tussen beide methodes om de veiligheid op werk of op een project te toetsen.
Waar er bij een werkplekinspectie wordt gecontroleerd of alle aanwezige gereedschappen, documentaties en certificaten aanwezig zijn, gaat een Safety walk juist uit van interactie met de medewerker. Een werk wordt in zijn geheel getoetst waarbij uiteraard ook steekproeven genomen worden van certificaten en gereedschappen, maar het gesprek met de medewerker staat tijdens de Safety walk centraal. Hoe ervaart de medewerker veiligheid binnen de organisatie of op het project?

Vaak worden Safety walks uitgevoerd met de directie van het bedrijf in combinatie met de opdrachtgever. Hierbij biedt de aannemer transparantie naar zijn of haar klant en laat daarmee zien in hoeverre de veiligheidscultuur leeft binnen de organisatie.

Veiligheid wordt vaak vastgelegd door middel van regels en procedures. Het ‘veiligheidsbewustzijn/de veiligheidscultuur’ is niet opgenomen in procedures, maar zit in de ‘genen’ van de organisatie.

Bent u geïnteresseerd in het uit laten voeren van een Safety walk door een ervaren deskundige in de droge- en natte grond-, weg-, en waterbouw en bouwsector? Vraag dan vrijblijvend een offerte bij ons aan of neem contact met ons op.

Related image