Kick-off

Wanneer er gewerkt wordt in en of met verontreinigde (water)bodem dient de organisatie het V&G-plan voor akkoord te laten ondertekenen door een Middelbaar of Hoger Veiligheidskundige (afhankelijk van de veiligheidsklasse).

Voorafgaand aan het werken in en/of met verontreinigde (water)bodem moet aan de hand van het V&G-plan en de publicatie CROW 400 alle veiligheidskundige maatregelen besproken worden in een kick-off meeting. ACVO beschikt over diverse deskundigen (MVK en HVK niveau) die ruime ervaring hebben met het uitvoeren van Kick-offs/startwerkoverleggen. Alle MVK en HVK deskundigen zijn in het bezit van een DLP, R-DLP CROW 400 certificaat.