Inzet deskundige MVK/HVK

Wanneer gewerkt wordt in of met verontreinigde (water)bodem moet aan de hand van de publicatie CROW 400, het juiste deskundigheidsniveau worden ingeschakeld op het gebied van:

  • Het opstellen of goedkeuren van het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan), zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase.
  • De validatie en het definitief vaststellen van de veiligheidsklasse van uw saneringsproject.
  • De uitvoeringsfase en begeleiding van uw project.

ACVO beschikt over MVK en HVK medewerkers met ruime ervaring in het voorbereiden en begeleiden van werken in of met verontreinigde (water)bodem.