CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is een norm die organisaties helpt bij de reductie van CO2. De CO2 Prestatieladder zet u in binnen de bedrijfsvoering, de projecten en in de keten. Met behulp van de CO2 Prestatieladder kan veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënter inzetten van materialen en duurzame energie. Door uw organisatie te laten certificeren toont u aan dat CO2 reductie daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
De CO2 Prestatieladder biedt 5 niveaus van CO2 reductie. De meeste organisaties beginnen op niveau 3, maar het is tevens mogelijk om te starten op niveau 4 of 5. Bij aanbestedingen wordt een CO2 Prestatieladder certificering vaak gekoppeld aan een voordeel op de inschrijving. Hoe hoger de certificering op de prestatieladder, hoe hoger het gunningsvoordeel.

ACVO kan u helpen met het behalen van de CO2 Prestatieladder op ieder niveau. Hierbij bieden wij ondersteuning bij het opstellen van documenten, vaststellen van verbeteringen, het voeren van de CO2 administratie en begeleiding naar de certificering. Maar ook na de certificering blijven wij organisaties ondersteunen met de CO2 verantwoording en de audits. Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan of neem contact met ons op.