Met het verschijnen van de nieuwe publicatie CROW 400 is er ook een lijst met SRC waarden verschenen. Zoals u wellicht weet waren de SRC waarden vanuit CROW berekend op het blootstellingsprofiel ‘wonen met tuin’. Dit is een blootstelling in privé en klopt daarom ook niet met de praktijk. In Module 3 van de publicatie CROW 400 wordt dit verder verwoord.

Eind 2018 hebben wij samen met een aantal andere arbodeskundigen bij de CROW zitting genomen in een commissie. Hier hebben wij onze wensen van veranderingen kenbaar kunnen maken. Een aantal hiervan zijn gehonoreerd en een aantal niet. De commissie heeft de SRC waarden (wonen met tuin) herberekend naar het blootstellingsprofiel van een ‘grondwerker’. Verder zijn er een aantal waarden gemotiveerd en onderbouwd aangepast die afwijkend waren t.o.v. de Interventiewaarde (o.a. Lood).

Deze week heeft CROW de nieuwe aangepaste waarden op hun website gepubliceerd. U kunt deze vinden via deze link.

In deze lijst kunt u lezen dat de SRC waarden ‘grondwater’ en ‘bodem’ gelijk zijn gesteld. Waterbodem wordt niet meer separaat vermeld. Dit betekent dat de waarden voor de bodem ook van toepassing zijn voor werken in de waterbodem.

Van een aantal stoffen (o.a. de PCB’s en PAK-totaal) is op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar. De webtool ‘Bepaling Veiligheidsklassen’ kan vooralsnog voor deze stoffen niet gehanteerd worden. Indien van een bepaalde stof onvoldoende informatie bekend is en de stof om die reden niet in de webtool is opgenomen, betekent dat niet dat er geen toetsing hoeft plaats te vinden. In dat geval dient het veiligheidsrisico door de betreffende deskundigen te worden ingeschat en op basis daarvan de bijbehorende beheersmaatregelen worden genomen.
Op de lijst is niet meer aangegeven of de betreffende stof een C, M of R stof is. Ook ‘huidopname’ is niet meer meegenomen in de lijst. Daarvoor dienen deskundigen te worden ingeschakeld. Zoals CROW aangeeft in publicatie CROW 400, worden de SRC waarden in de toekomst vaker aangepast op basis van nieuwe gegevens.

Voor een volledige uitleg verwijzen wij u naar de site van CROW (www.crow.nl). Het volledige rapport over de aanpassingen en motivatie van de SRC waarden is separaat op verzoek verkrijgbaar bij CROW.