OOM

De doelstelling van Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM) is het onderhouden en vergroten van de vakmanschap in de metaalbewerkingsbranche. Een sterke bedrijfstak drijft onder meer op een ruim aanbod van professionele werknemers. Daarom investeert OOM in opleiding en in projecten die op termijn capabele metaalbewerkers opleveren.

Wanneer de werknemer een cursus/opleiding volgt bij een door OOM erkend opleidingsinstituut kan deze aan de hand van de presentielijst worden vergoed uit de persoonlijke trainingstoelage van de deelnemer.

De investeringen worden bekostigd uit de subsidie die OOM ontvangt van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Binnen de aanvraag worden ondermeer bedrijfshulpverleningsopleidingen ondersteund. ACVO opleidingen en advies is partner van OOM voor de volgende opleidingen:
VCA Basisveiligheid
VCA VOL

Voor de meest actuele en juiste informatie over de regelingen van OOM verwijzen wij u naar de website www.oom.nl.