VCA (E-learning)

Onze Hoger Veiligheidskundige, Henk van Dijk, behandelt in de e-learning de 4 VCA thema’s met bijbehorende hoofdstukken. Omdat wij u goed willen voorbereiden op uw VCA eindexamen, ontvangt u naast de video’s kennisvragen en een digitaal proefexamen. De vragen zijn uiteraard geheel in de stijl van het officiële VCA examen.

Inhoud van de VCA E-learning

Thema A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden

 • Regelgeving en veiligheidsregels.
 • Veilig werken en overleg.
 • Preventie.

Thema B: Uitvoeren van werkzaamheden

 • De werkplek.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Arbeidsmiddelen.
 • Specifieke werkomstandigheden.

Thema C: Beheersen van specifieke gevaren

 • Gevaarlijke stoffen.
 • Elektriciteit.
 • Brand en explosie.

Thema D: Beheersen van incidenten en ongevallen

 • Ongevallen.
 • Noodsituaties.

Elk thema wordt afgesloten met een aantal toetsvragen.

Kosten

Voor slechts €115,00 ontvangt u van ons een inlogcode en kunt u gebruik maken van onze VCA e-learning. Dit bedrag is inclusief het VCA eindexamen. Wij kunnen u voor een VCA examen inschrijven bij u in de buurt!

Combinatie

U kunt de VCA e-learning ook volgen in combinatie met een ééndaagse VCA opleiding. Uiteraard kunt u zich ook met de e-learning inclusief het studieboek voorbereiden op uw VCA eindexamen.