De afgelopen periode zijn veel DLP’ers druk geweest om zich om te laten scholen naar de CROW 400. Sinds 1 januari 2019 is de publicatie CROW 132 echt verleden tijd en wordt er gewerkt middels de publicatie CROW 400. Er zijn al een heel aantal DLP’ers die omgeschoold zijn tot R-DLP conform CROW 400. Nu is het dan ook de hoogste tijd dat de toezichthouders zich hier ook mee gaan bezig houden!

De toezichthouders dienen ook conform de CROW 400 op te kunnen treden. Daarom bieden wij voor deze toezichthouders een vernieuwde opleiding ‘Toezichthouders in verontreinigde (water)bodem conform CROW 400’ aan.

Het doel van de opleiding is om de cursist meer inzicht te geven in de minimale eisen op het gebied van milieu, certificatie, V&G-plannen, toezicht (DLP/MVK/HVK) en kosten. U krijgt handvatten om op een werk te kunnen bepalen of de opdrachtnemer de maatregelen (CROW 400/BRL 7000) correct uitvoert. Tevens krijgt u beter inzicht in de verplichtingen die bij een opdrachtgever liggen ten aanzien van:

–          Methodieken van bodemonderzoeken
–          V&G-plannen ontwerp
–          Deskundigheidseisen

Vanaf het nieuwe opleidingsseizoen gaan we extra aandacht schenken aan de opleiding CROW 400 voor Toezichthouders. Deze opleiding staat als open inschrijving gepland op de volgende data:

–          16 september 2019 te Houten
–          1 november 2019 te Houten
–          12 december 2019 te Houten

Kijk hier voor meer informatie over de opleiding.

Uiteraard is er ook de mogelijkheid om de opleiding in-company bij u op het bedrijf te verzorgen! Het voordeel hiervan is dat de opleiding op maat kan worden gemaakt voor uw bedrijf en volledig naar uw wensen kan worden ingevuld!

Mocht u hier interesse in hebben, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0527 – 61 21 36 of vraag een offerte aan via opleidingen@acvo.nl.