Inmiddels zijn er diverse Coronaprotocollen opgesteld voor verschillende sectoren. Hierin is voor elke branche te lezen welke maatregelen er genomen kunnen en moeten worden om besmetting met het Coronavirus te voorkomen. Wat veel bedrijven alleen niet weten, is dat een coronaprotocol geen juridische status binnen de Arbeidsomstandighedenwet! Dit betekent dat elk bedrijf de risico’s en de maatregelen die hiervoor worden genomen, vast moet leggen in de RI&E.

Een mogelijkheid hiervoor is om de Arbocatalogus hierbij te gebruiken. Hier staan de maatregelen in beschreven waarmee kan worden voldaan aan de Arbeidsomstandighedenwet. De Inspectie SZW gebruikt de Arbocatalogus als uitgangspunt voor het toezicht en handhaving.

 

Toetsing van de Arbocatalogus

Het is van belang dat de toetsing door Inspectie SZW snel plaatsvindt. Vanwege de urgentie wordt er door Inspectie SZW een korte doorlooptijd gehanteerd.

 

Bron: https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/van-protocol-naar-arbocatalogus

 

Uw eigen plan opstellen met behulp van MijnCoronaplan? Klik op de button voor de website.

 

 

 

Heeft u alles goed voor elkaar voor uw medewerkers, klanten en leveranciers? Of heeft u hulp nodig bij het aanpassen/aanvullen van de RI&E? Neem contact met ons op en zorg ervoor dat alles goed is geregeld.

 

Pas goed op jezelf en zorg voor elkaar! #werkveilig