De woorden van Mark Rutte tijdens de persconferentie waren duidelijk; “Beter voorzichtigheid nu, dan spijt achteraf!” En zo is het. Het Coronavirus gaat (voorlopig) niet weg en daarom moeten we manieren vinden om ermee om te gaan. De anderhalvemetersamenleving wordt het nieuwe normaal.

Maar hoe pak je dat aan als bedrijf?

In veel sectoren, vooral contactberoepen, zie je dat er nu overal Coronaplannen opgesteld worden. Er mag straks in die sectoren alleen maar gewerkt worden als een organisatie zo’n plan heeft opgesteld. De sectorplannen en brancheplannen zijn vrij algemeen opgesteld, maar werkgevers moeten alles voor hun eigen medewerkers zo goed mogelijk regelen en op papier zetten! Want straks komt de vraag: “Hoe zit het met aansprakelijkheid?”

En in zo’n werkplan beschrijf je natuurlijk alle (mogelijke) risico’s binnen jouw organisatie. Maar hoe pak je dat aan? En hoe zorg je dat je niks over het hoofd ziet? Hoe communiceer je deze maatregelen met je medewerkers en klanten? En hoe leg je dan ook daadwerkelijk vast dat er iets is besproken?

Arbeidshygiënische strategie, hoe werkt dat?
Simpel verwijzen naar de website van het RIVM is niet voldoende. U als werkgever bent vanuit de Arbeidsomstandighedenwet, verplicht om alle risico’s in kaart te brengen. Daarnaast bent u dan ook verplicht om deze risico’s zoveel mogelijk weg te nemen voor uw medewerkers en klanten. Maar hoe pakt u dit aan? In onderstaand filmpje legt Henk van Dijk uit hoe de Arbeidshygiënische strategie werkt, toegespitst op de maatregelen rondom het Coronavirus.

Film uitleg AH Strategie en Coronaplan

 

Aansprakelijkheid
Indien er nog wel risico’s over zijn gebleven moet u als werkgever alle medewerkers, klanten en andere bezoekers informeren over de overgebleven risico’s en maatregelen die hiervoor genomen zijn. Indien u dit niet doet, kunt u aansprakelijk worden gesteld door de Inspectie SZW. Ontzettend belangrijk dus, dat u een goede Risico Inventarisatie doet en medewerkers/klanten op de hoogte stelt via bijvoorbeeld een toolbox voor medewerkers en duidelijke communicatie naar klanten. Naast de handhaving door Inspectie SZW, kan het ook nog zijn dat verzekeringsmaatschappijen niets uitkeren als u niet alles goed op orde heeft. Genoeg redenen om eens na te gaan of u een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) heeft opgesteld!

Dat geeft vertrouwen!
Het Covid-19, ook wel Coronavirus, is niet zomaar verdwenen en de hele samenleving moet zich hierop instellen. Belangrijk dus om de genomen maatregelen en overgebleven risico’s die u in kaart heeft gebracht te delen met bezoekers, klanten, medewerkers en andere belanghebbenden. U laat zien dat u goed om gaat met de maatregelen rondom het Coronavirus en dat geeft vertrouwen!

Lees hier meer over het opstellen van een Coronaplan, de website www.mijncoronaplan.nl helpt u op weg om uw eigen Coronaplan op te stellen en weer veilig aan het werk te gaan!

Oene Venema