Corona/COVID-19 Coördinator

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om deelnemers op te leiden tot een deskundige, die in staat is om Coronarisico’s in kaart te brengen en deze op een goede manier uit te dragen binnen de organisatie. Na het volgen van de opleiding hebben deelnemers inzicht in de methodiek van afwegingen om de Coronamaatregelen passend te maken voor hun eigen organisatie. Daarnaast is er dan inzicht in de Coronamaatregelen die moeten worden opgenomen in de RI&E. Tevens is de coördinator na het volgen van de opleiding in staat om een Coronawerkplan op te stellen.
Tijdens de opleiding ontwikkelen deelnemers ook adequate kennis over Coronarisico’s en maatregelen. Handhaving vanuit de overheid wordt besproken, verantwoordelijkheden en verplichtingen voor werkgevers/werknemers worden meegenomen.


Voor wie is de opleiding

Deze opleiding is bedoeld voor personen die binnen de eigen organisatie als Coronacoördinator zijn aangesteld.


Inhoud van de opleiding

Het programma van de opleiding is opgesteld aan de hand van wet- en regelgeving. Gezamenlijk worden er, op basis van een vastgestelde methodiek, maatregelen bepaald bij risico’s middels diverse praktijkvoorbeelden.


Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbowetgeving
  • Methodiek van te nemen Coronamaatregelen (arbeidshygiënische strategie)
  • Rolverdeling binnen de organisatie
  • Uitwerken en opstellen Coronawerkplan
  • Koppeling aan de RI&E
  • Methode van uitrol binnen de organisatie, zoals toolboxen
  • Toetsing van de Coronamaatregelen in uw praktijk

  • Inclusief een MijnCoronaplan Basispakket voor 1 jaar
    (zie: www.mijncoronaplan.nl)

Duur van de opleiding

Eén dagdeel van 08.00 uur tot 12.00 uur via MS Teams. Daarna dient het Coronaplan voor de organisatie gemaakt te worden door de deelnemer. Daarna ontvangt de deelnemer 2 uur individuele ondersteuning van een Corona adviseur voor het digitaal bespreken van het Coronaplan.


Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.


Toelatingseisen

Geen.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!


Opleidingsorganisatie

Deze opleiding wordt uitgevoerd in samenwerking met MijnCoronaplan.nl.
Deze opleiding wordt bij voorkeur gegeven in combinatie met de opleiding Corona/COVID-19 Toezichthouder/BOA/Handhaving en Corona/COVID-19 Adviseur.


Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats  

AGENDA

december 12, 2023
VCA
Emmeloord