Asbestonderzoek in de grond

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om u in staat te stellen om bij de uitvoering van bodemwerkzaamheden de juiste keuzes te kunnen laten maken bij het aantreffen van asbesthoudende materialen.

Het in aanraking komen met asbest kan leiden tot toekomstige gezondheidsproblemen. Het is zaak om een medewerker die dit mogelijke risico loopt goed te informeren over de bijbehorende risico’s en hoe hij/zij zich hiertegen te beschermen. Echter de beste bescherming begint bij herkenning.

Verder is asbest geen graag geziene gast in het milieu en kan het bij onverwacht aantreffen veelal leiden tot problemen binnen een project. Het is belangrijk, dat op zulke momenten ook de juiste keuzes worden gemaakt.


Inhoud van de opleiding

Wat zijn de eigenschappen van asbest? En welke veiligheidsmaatregelen moet u nemen? Tijdens de opleiding leert u asbest in een zo vroeg mogelijk stadium herkennen en de benodigde vervolgstappen op een adequate manier te nemen. U doet kennis op over de gezondheidsrisico’s van asbest en beschikt over een overzicht van de relevante wet- en regelgeving. Na afloop van deze training bent u op de hoogte van de onderzoeksmethode, monstername, herkenning van asbest, wetgeving en veiligheid.


Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Veiligheid.
  • Richtlijnen en wetgeving.
  • Onderzoekstechnieken.
  • Monsternemen.
  • Visuele inspecti.

Duur van de opleiding

De duur is afhankelijk van uw specifieke aandachtsgebieden en wensen. Asbestherkenning in het kader van de diverse BRL’s, zoals BRL SIKB 7000 en 9335 wordt in één dagdeel gegeven.


Asbest herkennen en bemonsteren volgens Protocol 2018 en NEN Norm 5707 duurt één hele dag.


Praktische invulling

Aangezien er bij de diverse richtlijnen rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van asbest, wordt vanuit de specifieke richtlijnen veelal een opleiding asbestherkenning gevraagd.


Na opgave wordt u door ons benaderd om het exacte toepassingsgebied af te stemmen, zodat onze docenten in staat zijn om de koppeling te maken met uw werkgebied.


Voor wie is deze training zinvol

Heeft u in uw dagelijkse werk mogelijk te maken met asbest in de grond, dan bepaalt de wetgeving dat u een training 'asbestonderzoek in de grond' met een praktijkoefening moet hebben gevolgd.


Examen

Er vindt geen examen plaats.


Na afloop ontvangt de kandidaat een certificaat van deelname.


Toelatingseisen

Geen.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats